Har du lyst til å bli trener ?

har du lyst til å bli trener?

Trenerkurs Level 1 Union

Welcome to level 1 rugby union/ Velkommen til level 1 rugby union.
Level 1 er et trenerkurs fra World Rugby. Trenerkurset vil gjøre deg i stand til å undervise barn, unge og nybegynnere i Rugby Union.
Kurset er et delkurs i utdanningen trener 1 rugby.
Her kan du lese mer om utdanning til trener i rugbyforbundet.
https://rugby.no/klubber/trenerutdanning/
In english here: https://rugby.no/klubber/bli-trener/?lang=en
 
Close Button