TurneringsAdmin

TurneringsAdmin (TA) er, som navnet tilsier, et system for å administrere bl.a. turneringer. Både for å administrere kampoppsett, dommeroppsett og lignende for ansatte og tillitvalgte hos NRF/Regionene, men også for klubber, lag og dommere.

SLIK KOMMER KLUBBER OG LAGLEDERE I GANG:

Les brukerveiledning her.

Når en får tilknyttet funksjon mot dommeroppdrag, klubb og/eller lag, vil en få tilgang til å logge inn i TA med samme brukernavn/passord som Min Idrett.

Man vil da få tilgang til å administrere ut fra hvilke tilgang funksjonen du har fått tildelt fra egen klubb eller NRF/Region.

Hvordan man bruker og utnytter de mest brukte og viktigste funksjonene for de ulike rollene kan man se her:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-turneringsadmin/

På denne siden kan du lese mer om appen Min Håndball. Alle funksjoner i appen Min Rugby, finner du forklaring på.
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-min-handball/

Close Button