Regioner

Styret i NRF har gjort vedtak å opprette 4 regioner:

Region Nord
Region Midt
Region Vest
Region Øst

Status arbeid med regioner:
Årsaken til at regionene er opprettet er å få til et konkurransetilbud i nærområdet, spesielt med tanke på barn og unge.
I en kartlegging blant alle medlemmer viser det seg at det er stor enighet om at reisevei og kostnader knyttet til konkurranser, oppleves som en middels eller stor barriere for en god andel av medlemsmassen.

Arbeidet er pågående og i Region Vest er det Bergen Rugbykrets som har startet arbeidet.

 

Region Øst
Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med få opp aktivitet i Region Øst.

Her er oversikt over klubbene i regionen

Interimstyret for Region Øst består av:

Petter Mathisen (leder)
David Gould ( Horten Rugbyklubb)
Marita Evjen ( Sagene Rugbyklubb)

Styret i Region Øst kan kontaktes på:
region.ost@rugby.no

Close Button