Regioner


Styret i NRF har gjort vedtak å opprette 4 regioner:

Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
Region Midt (Møre og Romsdal, Trøndelag)
Region Vest (Rogaland, Vestland)
Region Øst (Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Innlandet)

Status arbeid med regioner:
Årsaken til at regionene er opprettet er å få til et konkurransetilbud i nærområdet, spesielt med tanke på barn og unge.
I en kartlegging blant alle medlemmer viser det seg at det er stor enighet om at reisevei og kostnader knyttet til konkurranser, oppleves som en middels eller stor barriere for en god andel av medlemsmassen.

Arbeidet er pågående. Region Øst er formelt opprettet, og i Region Vest er det Bergen Rugbykrets som har startet arbeidet.

 

Region Øst

Region Øst ble formelt opprettet 18. februar 2021.
Protokoll fra stiftelsesmøte NRF region Øst

Her er oversikt over klubbene i regionen

Styret for Region Øst består av:
Zunaira Zulfiquar Bhutta (OSI/Blindern) – Leder
David Gould (Horten Rugbyklubb) – Nestleder
Petter Mathisen (Oslo Raballders Rugbyklubb) – Styremedlem
Mayken Rønning Slorbak (OSI/Blindern) – Styremedlem ( trukket seg)
Marita Evjen (Sagene Rugbyklubb) – Styremedlem
Martin Farmen (Klyve IL) – Varamedlem

Styret i Region Øst kan kontaktes på:
region.ost@rugby.no

Referater 2021
Region Øst styremøte nr 1
Region Øst styremøte nr 4

Region Midt
Styret i region Midt kan kontaktes på: region.midt@rugby.no

Region Midt ble stiftet 16. februar 2022
Styret i Region Midt består av:

Leder: Sigrid Dyrkorn (NTNUI)
– Nestleder: Knut Ivar Brekk (TRK)
– Styremedlem: Johnny lonut Carip (ÅRK)
Vara: Lambertus van de Paal (TRK)

Signert Protokoll stiftelsesmøte Region Midt (002)

Close Button