Start en klubb eller en rugbygruppe


Fremgangsmåte – starte gruppe i IL

Kontakt nærliggende idrettslag. Hvis de er interessert i å opprette en gruppe for rugby i idrettslaget, er alt du trenger et vedtak på årsmøtet i fleridrettslaget/klubben. Med vedtak fra fleridrettslaget/klubben om å opprette gruppe og melde seg inn i særforbundet, kan det søkes om opptak i Norges Rugbyforbund. Dette gjøres gjennom den gjeldende idrettskretsen.

Starte egen klubb/idrettslag

Initiativtaker oppnevner en komité blant de interesserte og forbereder samt kaller inn til et konstituerende møte.
Her er et forslag på saksliste for stiftelsesmøte.

For å danne et idrettslag må man være minst 10 personer over 15 år, dette er blant annet for å fylle alle de lovpålagte posisjonene i styret. Når møtet er gjennomført kan det søkes om opptak i NIF og Norges Rugbyforbund gjennom tilhørende idrettskrets ved elektronisk søknadsskjema man finner ved å klikke her.

Vedtatt lov (leses og underskrives), medlemsliste [mal] og protokoll  fra stiftelsesmøtet legges ved.

Økonomiske forpliktelser som klubb i Norges Rugbyforbund

  • Årlig medlemskontingent tilsvarer 100,- pr klubb til Norges Rugbyforbund.
  • Alle medlemmer er automatisk forikret i forbundet, dersom de har betalt medlemskap i klubben og er registrert i Klubbadmin.
  • Dersom laget skal delta på kamp, må det tegnes lisens pr medlem.
Close Button