Antidoping


Antidopingarbeid i Norges Rugbyforbund

Norges Rugbyforbund er stolte å være et Rent Særforbund. Dette forplikter oss til kontinuerlig å jobbe med Antidoping.

Det er obligatorisk for styret i Norges Rugbyforbund å sette seg inn i antidopingarbeid og å ta Ren Utøver. Dokumentasjon på gjennomført kurs sendes til administrasjonen og logges.
Arbeidet med antidoping i NRF skal være oppe på agendaen i styremøter og fremdrift i arbeidet skal være synlig i samhandlingsverktøyet som forbundet bruker, slik at alle styremedlemmer har er oppdatert på utvikling i arbeidet.
-Det er et krav til alle medlemmer i utvalg i NRF om å sette seg inn i antidopingarbeid og å ta Ren Utøver. Dokumentasjon på gjennomført kurs sendes til administrasjonen og logges.
Alle ansatte og frivillige med kontrakt, skal ha et punkt i kontrakten som omfatter antidoping, de skal også være medlem i en rugbyklubb og dermed omfattet av idrettens lovverk.
-Støtteapparat og managere til landslag involveres i arbeid opp mot landslag slik at tiltak skreddersys mot det enkelte landslag. Det er disse som kjenner lagenes behov best. (For eksempel problemstillinger rundt utøvere fra andre land, medisinske fritak for utøvere i rullestol).

Trenere
-Alle trenere og utviklingspersoner med kontrakt med NRF, skal ha et punkt i kontrakten som omfatter antidoping.
-Det er obligatorisk for alle trenere med kontrakt å sette seg inn i forbundets antidopingarbeid og å ta Ren utøver.
– Antidopingarbeid er implementert i forbundets trenerløype: På Trener 1 skal alle gjennomføre Ren Utøver og laste opp diplom i forbundets e-læringsplattform. Diplomet er en forutsetning for godkjenning av Trener 1 -kompetanse.
-Antidoping er videre en obligatorisk del som egen modul på fellesdelen av trener 1 på samling.

Landslagsutøvere
-Alle landslagspillere skal gjennomføre Ren utøver og Keep Rugby clean.
-Alle landslag skal gjennomføre samling med antidoping minimum 2. hvert år.
-Alle i støtteapparatet skal ha god kjennskap til antidoping.
-Hvert landslag skal ha en ambassadør for antidoping som følger opp antidopingarbeid internt i laget. -Alle tilreisende lag skal ha gjennomført Keep Rugby clean eller tilsvarende og være underlagt internasjonale dopingbestemmelser gjennom World Rugby eller andre internasjonale rugbyforbund.
– Landslaget til rullestolrugby følges opp spesielt i forhold til sjekk av medisiner og søknader vedrørende medisinsk fritak dersom man bruker “gule” eller “røde” medisiner
-Informasjonsmateriell skal sendes ut til landslagsutøvere som poengterer at det er særdeles lite vinning i bruk av kosttilskudd, samt farene for oversmitte av illegale substanser.
-I forbindelse med utbrudd av korona eller andre sykdommer sendes det ut informasjonsmateriell der det blir belyst at man må selv ha kontroll på hvilke legemidler man benytter.
Ambassadørene på landslagene
-Sørger for og tilrettelegger for landslagsutøvere gjennomfører Ren Utøver og Keep Rugby Clean.
-Følger opp at støtteapparat har de rette kvalifikasjonene -Videreformidler nødvendig informasjon til utøverne.
-Sørger for forpliktelser i forhold til internasjonale forbund og konkurranser blir ivaretatt -Legger til rette for veiledning for utøvere som bruker kosttilskudd.
-Tilrettelegge for at utøverne får svar på spørsmål vedrørende antidoping.
-Samarbeide med andre antidoping ambassadører i NRF.

Utøvere
-Alle lisensierte spillere oppfordres til å ta Ren Utøver Informasjonsmateriell skal deles ut på kamper og serier.
– Informasjon om antidoping skal deles på sosiale medier og på www.rugby.no
-Alle utøvere som deltar på kamper i regi av NRF må være lisensierte spillere og må kunne fremlegge gyldig lisens via appen Min Rugby.

Arrangement
-Informasjonsmateriell skal deles ut på kamper
-1 person fra turneringsutvalget eller styret skal være til stede på stort sett alle kamper og arrangement. -Arrangørklubber skal følges opp og anmodes om å sette seg inn i antidopingarbeid og gjennomføre Rent Idrettslag.
-Sertifisering som Rent Idrettslag er obligatorisk for alle arrangørklubber fra 1.1.2020, med frist til gjennomføring i løpet av året.
-Alle arrangement i regi av NRF gjennomføres av klubb og er dermed omfattet av NIFs lov kapittel 11 vedrørende antidoping.
-Alle som deltar på kamp eller samlinger i regi av NRF er medlem av forbundet og dermed omfattet av NIFs lov kapittel 11 vedrørende doping.
-Foredrag/ informasjon om antidoping gjennomføres på alle ledersamlinger og andre liknende samlinger i regi av NRF.

Klubber
-Alle klubber i NRF skal besøkes, der antidoping er et av temaene på besøket. .
-Det er obligatorisk for alle arrangørklubber å gjennomføre Rent Idrettslag fra 1.1. 2020. -Det skal jevnlig sendes ut informasjonsmateriell i tillegg til informasjon på nettsidene og sosiale medier til klubbene i NRF.
-Antidoping skal være tema på alle ledersamlinger og andre liknende samlinger i regi av NRF. -Alle arrangementer i klubbregi skal følge vedtatt turneringsregelverk og sørge for at alle som deltar har betalt medlemskap i en klubb under Norges Rugbyforbund.
-Fra 1.1.2020 skal alle kamper registreres via Turneringsadm og det er dermed ikke mulig å delta på kamp uten å ha betalt medlemskap og lisens.

I tillegg til regelverket i Norge, er vi også forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldene reglene i World rugby:
World Rugby Regulation 21
Mer informasjon om antidoping finner du på nettsidene til Antidoping Norge.

Close Button