Særkretser


Særkretser kan dannes i geografiske områder med minimum fem klubber. Særkretsene er et ledd mellom klubbene og særforbundet (Rugbyforbundet). Vi har i Norge i dag en særkretser for rugby: Hordaland Rugbykrets

Vestland rugbykrets sitt formål er å arbeide for rugby union, rugby league, rullestolrugby, australsk fotball og gælisk fotball sin utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges Rugbyforbund i alle spørsmål som gjelder rugby union, rugby league, rullestolrugby, australsk fotball og gælisk fotball innen kretsen.

Særkretsen skal bl.a.:

a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Kretsen dekker alle klubber i Vestland fylke pt. Bergen RK, Bergenhus RK, BSI – Rugby, Fana RK, Ravnanger RK og Sandviken RK. Kretsen søker om og koordinerer treningstider og arrangerer lokale og regionale turneringer og kamper.

Vestland rugbykrets har et styre som består av følgende medlemmer:

Leder: Gavin Collins, gavinmauricecollins@gmail.com

Nestleder:  Kristina Ruffles-Isene

Styremedlemmer: Richard Stannard og Fatin HM

Varamedlem: Susanne Tonheim

Protokoll fra kretsting i Hordaland rugbykrets 2020 (003)

Anlegg i Oslo
Rugbykretsen har da fått tilgang til og tatt i bruk Sagene IF sin kalender for kunstgresset på Bjølsen. Rugbyrelatert aktivitet på lørdager og søndager fra 0900-1600 skal registreres hos Oslo rugbykrets inntil videre. Informasjon om all aktivitet på kunstgresset ligger nå i kalenderen som ligger på Sagene IF sine nettsider her.

 

https://sageneif.no/vare-anlegg/voldslokka-idrettspark/bjolsen-kunstgress

 

Direkte lenke til kalenderen: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=sageneif.com_2smd6v4fcl6be9qa2300uanb80%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo

 

Kalender for matchbanen på Voldsløkka er oppdatert per dagens dato og ligger her:

https://calendar.google.com/calendar/u/1?cid=OWwzNmxxZ2RjbHVrNWRzcXF2dGg2cDVsNGNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

 

Treningsfeltet (7’er banen sør for Matchbanen) er oppdatert per dagens dato og ligger her:

https://calendar.google.com/calendar/u/1?cid=djE1MDlrODU0dTVjZWt0MGE0MWp2ZnM5ajhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Styret i Oslo Rugbykrets

Trond Yngve Larsen. (Blindern Rugbyklubb)
Oslo Rugbykrets skal være der for klubbene, og bistå slik at det er aktivitet i kretsen og at klubbene samarbeider effektivt både om aktiviteter, treningstider og å sørge for at Oslo kommune vet at det eksisterer mange klubber i Oslo som er underlagt Norges Rugbyforbund.
Leder: Trond Yngve Larsen. 
Nestleder:Elisabeth Berentsen
Styremedlemmer: David Gould, Petter Mathisen, Rebecka May Lund
Vara: Marita Evjen

Kontakt særkretsen på e-post

Her finner du protokoll fra Kretstinget 2020
Her finner du vedtekter for Oslo Rugbykrets

Klubbene i kretsen
Alle klubber innen Oslo fylke som er medlem av NRF
Oslo Rugbyklubb
Oslo Øst Rugby League Klubb
Oslo Rullestolrugbyklubb
Blindern Rugbyklubb
Sagene IF rugby
Holmlia Rugbyklubb
Oslo Crows Australsk fotballklubb
Oslo Gælisk Idrettsklubb
Carl Berner Rugbyklubb

Oslo Rugbykrets jobber med å:
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Bortsett fra det som er nevnt i lovene så utarbeider kretsen banefordeling på de to banene som rugbykretsen har fått lov til å fordele tider på Voldsløkka. Ellers kommuniserer kretsen med Sagene IF for bl.a. garderobeleie og vinterleie av kunstgresset.
Dersom du skal leie bane: Ta kontakt med oss pr mail nrfoslo@gmail.com

Close Button