Særkretser

Særkretser kan dannes i geografiske områder med minimum fem klubber. Særkretsene er et ledd mellom klubbene og særforbundet (Rugbyforbundet). Vi har i Norge i dag to særkretser for rugby: Oslo Rugbykrets og Hordaland Rugbykrets

Hordaland rugbykrets sitt formål er å arbeide for rugby union, rugby league, rullestolrugby, australsk fotball og gælisk fotball sin utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges Rugbyforbund i alle spørsmål som gjelder rugby union, rugby league, rullestolrugby, australsk fotball og gælisk fotball innen kretsen.

Særkretsen skal bl.a.:

a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Kretsen dekker alle klubber i Hordaland fylke pt. Bergen RK, Bergenhus RK, BSI – Rugby, Fana RK, Ravnanger RK og Sandviken RK. Kretsen søker om og koordinerer treningstider og arrangerer lokale og regionale turneringer og kamper.

Hordaland rugbykrets har et styre som pr. mars 2016 består av følgende medlemmer:

leder, Gavin Collins, gavinmauricecollins@gmail.com

nestleder, Siân Kristin Phillips, rugby@bsi.no

Styremedlem, Nina Iren Øvreberg, ninairenovreberg@yahoo.com

Styremedlem, Anders Teigland, a.teigland@gmail.com

Varamedlem, Richard Stannard, rsd@gearbulk.com

Styret i Oslo Rugbykrets

Trond Yngve Larsen. (Blindern Rugbyklubb)
Oslo Rugbykrets skal være der for klubbene, og bistå slik at det er aktivitet i kretsen og at klubbene samarbeider effektivt både om aktiviteter, treningstider og å sørge for at Oslo kommune vet at det eksisterer mange klubber i Oslo som er underlagt Norges Rugbyforbund.
Leder: Trond Yngve Larsen. 
Nestleder:Elisabeth Berentsen
Styremedlemmer: David Gould, Petter Mathisen, Rebecka May Lund
Vara: Marita Evjen

Kontakt særkretsen på e-post

Her finner du protokoll fra Kretstinget 2020
Her finner du vedtekter for Oslo Rugbykrets

Klubbene i kretsen
Alle klubber innen Oslo fylke som er medlem av NRF
Oslo Rugbyklubb
Oslo Øst Rugby League Klubb
Oslo Rullestolrugbyklubb
Blindern Rugbyklubb
Sagene IF rugby
Holmlia Rugbyklubb
Oslo Crows Australsk fotballklubb
Oslo Gælisk Idrettsklubb
Carl Berner Rugbyklubb

Oslo Rugbykrets jobber med å:
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Bortsett fra det som er nevnt i lovene så utarbeider kretsen banefordeling på de to banene som rugbykretsen har fått lov til å fordele tider på Voldsløkka. Ellers kommuniserer kretsen med Sagene IF for bl.a. garderobeleie og vinterleie av kunstgresset.
Dersom du skal leie bane: Ta kontakt med oss pr mail nrfoslo@gmail.com

Close Button