Lisens/Forsikring


LISENS/ FORSIKRING

Alle medlemmer av klubber i NRF er forsikret gjennom sitt medlemskap. Det er derfor viktig at alle medlemmer kan fremvise gyldig medlemskap gjennom Min Idrett.

 • Alle medlemmer får treningsforsikring gjennom klubbmedlemskap.
 • For å spille kamp må utøverne løse kamplisens. Denne dekning erstatter tidligere utvidet forsikring, men vilkårene er vesentlig forbedret
 • Vi får mulighet til å etablere frilisenser.(se under)
 • Vi får mulighet til å etablere prøveforsikring på aktivitetsdager

 

For å forhindre økonomiske barrierer i idretten, så kan leder eller hovedtrener i klubb sende søknad til administrasjonen om å få dekket kamplisens til enkeltutøvere.

Skademeldingsskjema og forsikringsvilkår.

Ved skade, ring Skadetelefon 987 02033 kl 0900 2100 ( alle dager.)  Deretter sender du inn skjema.

Forsikringsvilkår finner du ved å velge “Rugby” i boksen til venstre på siden.

Lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.

 

 • Priser for lisenser:
Aldersgruppe 13-19 20-26 >26
Kamplisens 01.01-31.12 550 832 943
Halvår 388 610 610
Lisens tag + touch 222 – likt for alle
Engangslisens 222 – likt for alle

FORSIKRING AV UTØVERE PÅ AKTIVITETSDAGER

Forbundet anbefaler at alle som prøver rugby på rekrutteringsdager/prøvetreninger etc. er forsikret. Det er naturlig at spillere ikke melder seg inn i en rugbyklubb ved første møte med sporten. Derfor gis det et tilbud til klubbene om å betale 10 kr per person i forkant av et planlagt arrangement. Før arrangementet starter noteres navn og fødselsdato på alle som deltar og som ikke er medlem av klubb. Om noen på listen skader seg dekkes de av treningsforsikringen. Ta kontakt med forbundskontoret i forkant av arrangementet.

 

Lisens betales på Minidrett.no

Se videoene under for forklaring på hvordan man går frem.

OBS! Klubbens leder eller medlemsansvarlig må registrere lisens på et medlem før medlemmet kan betale lisensen.
Hvis din klubb ikke har registrert lisens på deg, kontakt klubbleder eller medlemsansvarlig

Hvordan opprette bruker på Minidrett.no

Hvordan søke om medlemskap i klubb dersom dette ikke er registrert

Hvordan betale medlemskap i klubb:

Hvordan betale lisens:

Hvordan registrere lisens på ett enkelt medlem (Må gjøres av klubbens leder eller medlemsansvarlig)

Hvordan registrere lisens på flere klubbmedlemmer (Må gjøres av klubben leder eller medlemsansvarlig)

LISENS SPØRSMÅL & SVAR

Jeg har opprettet profil på minidrett, men er ikke registrert som medlem i en NRF klubb?

 • Gå til “Medlemskap” øverst på profilen din.
 • Søk opp en klubb du ønsker å bli medlem av.
 • Velg gren “Rugby”.
 • Trykk på “Send søknad”
 • Din søknad vil bli behandlet av klubben og du vil få e-post med beskjed når den er godkjent.
 • Når den er godkjent ligger kontingenten i handlekurven din i minidrett.

Det er mange spørsmål å fylle ut for å få en profil, må jeg fylle ut alt?

 • Ja, det er viktig at du registrerer deg med rett data, da det kan være flere som har samme navn, noe som gjør det vanskelig for klubb og forbund å finne akkurat deg.

Jeg har flere profiler på minidrett, hvilken bruker jeg?

 • Man skal bare ha en profil, du må ta kontakt med IT support for å rydde opp. Tlf: 03615, åpen 08:00-20:00

Jeg har printet ut lisenskort, men ser ikke at der står betalt?

 • Da har du printet det ut for tidlig. På lisenskortet skal det i nederste venstre hjørne stå: Status: Betalt og datoen.
  (Med appen “Min Rugby” har du alltid med deg kamplisensen din med oppdatert status)

Jeg har mistet lisenskortet mitt, hva gjør jeg?

 • Du kan hente nytt på din profil i minidrett eller vise det med “Min Rugby” appen.

Jeg har betalt engangslisens i inneværende sesong, kan jeg oppgradere?

 • Ja, det kan du. På minidrett eller i “Min Rugby” appen kan du betale mellomlegget og lisensen din vil bli oppgradert.

Jeg har begynt å spille rugby midt i sesongen, må jeg kjøpe full lisens?

 • Fra 1. Juli kan man kjøpe lisens gjeldende ut året til en lavere pris.

Hvem er trening/tag/touch lisensen for?

 • Spillere som spiller tag eller touch rugby.

Hva om jeg spiller for et lag fra Sverige, Danmark eller blandet lag fra flere nasjoner i en turnering utenfor Norge?

 • Da er du ikke dekket.

Kan det være en sosial turnering i Norge med lag som blandes? Er jeg da dekket?

 • Ja, så lenge arrangør er NRF eller en klubb eller krets under NRF.

Er jeg dekket når jeg representerer det Norske landslaget?

 • Ja, landslaget er en del av NRF.

Hvorfor har NRF innført lisens?

 • Rugbytinget har vedtatt å innføre lisens, for å sikre seg at alle som deltar er forsikret. Det er også en måte for forbundet og få oversikt over hvem som er medlemmer. NRF får også en skadeoversikt hvert år, som er nyttig for statistikk, og kunnskap om hva som er faremomenter innen rugby. F.eks vi får informasjon om det er flere skader på kunstgress ol. Dette er viktig info for forbundet med tanke på utbygging av idrettsanlegg osv. Hvordan bli bedre på skadeforebygging, og på hvilke områder vi har utfordringer med mye skader.

Hva gjør jeg ved skade?

 • Fyll ut skadeskjemaet på linken øverst på siden. For råd og veiledning kan IHS (Idrettens Helsesenter) kontaktes på tlf: 02033.

Spørsmål om minidrett?            

TLF: 03615 (åpen 08:00-20:00)

Close Button