Slik bruker du Profixio!

Vi ruller nå ut nytt lisens og turneringsystem fra Profixio.

NRF har gått over til nytt lisens og turneringsystem via Profixio. Systemet er linket opp til NIF, slik at det er mulig å hente spillere fra medlemmene i klubben.

For å delta i turnering og/eller seriespill, må spillere ha gyldig lisens. Det vil si at lisenstypen må være korrekt og at lisens må være betalt.

Slik fungerer lisenssystemet

  • Lagleder melder på et lag til turnering (heretter brukes bare turnering = turnering/seriespill). Lagleder må ha logget seg inn på Profixio.com/app/ med Idrettens ID. Lagleder må ha ha rollen lisensadministrator eller påmeldingsansvarlig i klubben for å kunne legge inn spillere. Denne funksjonen legger klubbleder til i Klubbadmin på https://ka.nif.no/OrgFunction/NonBoardIndex eller kontakter NIF support om bistand til. 
  • Lagleder legger til spillere. Hvis spiller ikke finnes på laget allerede, må spiller hentes fra NIF sitt spillerregister.
  • Når spiller velges OG spiller ikke har gyldig lisens, går det ut en epost til spiller med informasjon om at spiller må velge lisens og betale.
  • Hvis spiller allerede har betalt lisens via vipps eller bankoverføring, klikker spiller på knappen “Jeg har allerede…” som da sender en epost til forbundet. Nå kan forbundet godkjenne lisensen for spiller etter å ha sjekket om betaling er gjort i sitt interne system.

Hvordan får en spiller sin lisens?

En spiller kan kun enten velge ny lisens ELLER melde inn til forbundet at lisens allerede er betalt, fra epost som spiller mottar av systemet. En spiller mottar epost når en lagleder melder på spiller for sitt lag, og spiller IKKE har gyldig lisens i vårt system.

Dersom en spiller har betalt lisens via Vipps

Hvis en spiller allerede har betalt lisens med Vipps eller bankoverføring, så vil NRF se transaksjonen i sitt system og kunne aktivere lisensen. For at denne lisensen skal kunne aktiviseres, så må forbundet godkjenne lisens. Dette skjer ved at spiller melder inn til forbundet, via knappen “Jeg har allerede …” at de har kjøpt lisens på Vipps eller bankoverføring.

Slik registrerer du dine spillere

1.Dette er link til turneringen du skal bruke: https://www.profixio.com/app/lisensturnering-2024

Dette er en “dummy”-turnering laget for at du som klubbleder skal hente inn spillere fra Norges Idrettsforbund (NIF) sin database, og som senere kan velges til turneringer i regi av NRF.

2: Logg inn, meld på lag og hent spillere

Klubbleder MÅ logge seg inn med sin Idrettens ID. Årsaken er at da vil klubbleder få tilgang til NIF sitt spillerregister for å hente ut personer til sin klubb. Hvis man logger seg på uten Idrettens ID, vil man IKKE kunne hente inn spillere fra NIF.

Klubbleder må melde på et “dummy”-lag til denne lisensturneringen, basert på sin klubb. Valg av klubb er ikke permanent koblet mot lagleder, slik at ved neste turnering, kan samme lagleder velge annen klubb. NOTER: Kun spillere fra valgt klubb kan velges fra spillerregister til NIF. Dette kommer av at påmelder er knyttet til en klubb hos NIF og derved kun har tilgang til data som omhandler klubben.3.Hvordan kan spillere velge lisens og betale?

Når klubbleder har meldt på sitt “dummy”-lag, kan spillere hentes. Klikk på knappen “Rediger spillere”. Klikk deretter som vist “Legg til spillere”. Hvis spiller ikke vises i liste, klikk “Hent personer fra NIF”.Når en spiller hentes fra databasen hos NIF, og legges til klubben, vil spiller få en automatisk epost hvor spiller blir bedt om å velge lisens (samt mulighet for å betale direkte).
Close Button