TeamPowered


TeamPowered

Hovedmålet med prosjektet er å styrke vårt inkluderingsarbeid og arbeide for kjønnsbalanse og likestilling i rugby. Vi skal ha kvinnelige trenere, dommere og styremedlemmer fra mange ulike nasjonaliteter som forbilder i vårt forbund. Dette prosjektet setter integrering og arbeid med bedre kjønnsbalanse i system. Vi har mange medlemmer fra ulike nasjonaliteter i vårt forbund, prosjektet sørger for at vi kan ta bedre vare på disse gjennom opplæring og systematisk opplæring.

Vi har mange nyheter for 2024, der vi blant annet ønsker å satse på å bygge opp 15s. Har du ideer du ønsker å dele med oss – ikke nøl med å kontakte oss på teampowered@rugby.no

Buddysystem

I samarbeid med landslaget har vi utarbeidet et eget buddysystem, der nye spillere blir koblet opp med en buddy og får en velkomstpakke fra Norges Rugbyforbund.

 

Egen trenermodul 

The aim of this module is to offer ideas and to encourage thinking on coaching methods which may help to recruit and retain more women and girls in the game.

You can access and complete the module from the link below:

World Rugby Passport – Coaching Women and Girls

 

  Trener

     I forbindelse med TeamPowered har vi fokus på utdanning av kvinnelige trenere på alle nivåer. Utdanningen er gratis og alle som ønsker det får ta del i programmet.

Er du trener og trenger inspirasjon til øvelser, så kan du abonnere på disse tjenestene, (du kan kontakte teampowered@rugby.no å få refundert dine utgifter): Rugby Coach Weekly – Subscribe eller Subscription Details | The Rugby Site. 

Kvinne helse
Kvinnehelse er et viktig tema for oss:
World Rugby har utarbeidet verktøy for trenere, støtteapparat og utøvere.
Du finner dette verktøyet her:
RugbySafe Women & Girls Health & Welfare Toolkit

Lederprogram

Vi har utdannet 16 ledere i World Rugbys program Leaders in Rugby. Alle ledere inkluder i kvinnerugby i Norge får tilbud om programmmet i tillegg til jevnlige digitale møter med kompetansebygging. Vi har også fokus på å utdanne Match Officials, førstehjelpspersonell og dommere på alle nivåer. Dersom du ønsker å delta på et slikt program og ikke har fått tilbud om dette enda, så er det bare å ta kontakt med prosjektgruppen.

Close Button