TeamPowered


TeamPowered

Hovedmålet med prosjektet er å styrke vårt inkluderingsarbeid og arbeide for kjønnsbalanse og likestilling i rugby. Vi skal ha kvinnelige trenere, dommere og styremedlemmer fra mange ulike nasjonaliteter som forbilder i vårt forbund. Dette prosjektet setter integrering og arbeid med bedre kjønnsbalanse i system. Vi har mange medlemmer fra ulike nasjonaliteter i vårt forbund, prosjektet sørger for at vi kan ta bedre vare på disse gjennom opplæring og systematisk opplæring.

Vi har mange nyheter for 2024, der vi blant annet ønsker å satse på å bygge opp 15s. Har du ideer du ønsker å dele med oss – ikke nøl med å kontakte oss på teampowered@rugby.no

Buddysystem

I samarbeid med landslaget har vi utarbeidet et eget buddysystem, der nye spillere blir koblet opp med en buddy og får en velkomstpakke fra Norges Rugbyforbund.

 

  Trener

     I forbindelse med TeamPowered har vi fokus på utdanning av kvinnelige trenere på alle nivåer. Utdanningen er gratis og alle som ønsker det får ta del i programmet.

Er du trener og trenger inspirasjon til øvelser, så kan du abonnere på disse tjenestene, (du kan kontakte teampowered@rugby.no å få refundert dine utgifter): Rugby Coach Weekly – Subscribe eller Subscription Details | The Rugby Site. 

Lederprogram

Vi har utdannet 16 ledere i World Rugbys program Leaders in Rugby. Alle ledere inkluder i kvinnerugby i Norge får tilbud om programmmet i tillegg til jevnlige digitale møter med kompetansebygging. Vi har også fokus på å utdanne Match Officials, førstehjelpspersonell og dommere på alle nivåer. Dersom du ønsker å delta på et slikt program og ikke har fått tilbud om dette enda, så er det bare å ta kontakt med prosjektgruppen.

Close Button