Kontakt


Kontakt oss

Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøkssted: Idrettens hus, Ullevål
Kontortid: Mandag – fredag kl. 0900-1600
Kontor e-post: rugby@nif.idrett.no


Organisasjonsnummer: 9799 22566
Fakturaadresse: norgesrugbyforbund@ebilag.com
Kontonummer: 1503.26.12943 (DNB)
IBAN: NO6615032612943
Swift/BIC kode: DNBANOKK
(Alle innbetalinger må merkes med hva det gjelder og prosjektkode.)

Close Button