Skjema


For å sikre forsvarlig administrasjon av de forskjellige ordningene, har Norges Rugbyforbund (NRF) utarbeidet enkelte standardskjema som skal benyttes.

Stillingsbeskrivelse styremedlem

Denne har til hensikt å vise hva vervet som styremedlem i forbundet innebærer og hva som forventes

Søknad om tilskudd

Denne benyttes for å søke om tilskudd fra NRF. Eksempel på en god søknad: Prosjektbeskrivelse

Refusjon av utlegg

Alle som skal ha refusjon av utlegg, gjør dette på egen bruker på Tripletex. Ta kontakt med rugbykontoret for oppsett av bruker.

Reiseregning

Reiseregning leveres digital gjennom Tripletex. Ta kontakt med rugbykontoret for å få satt opp bruker.

Kamprapport rugby union

Dette skjemaet benyttes for innrapportering av resultater fra kamper i rugby union

Kamprapport rugby league

Dette skjemaet benyttes for innrapportering av resultater fra kamper i rugby league

Rapportering av røde kort

Dette skjemaet benyttes for innrapportering av utdelte røde kort under kamper og turneringe

Close Button