Skjema

For å sikre forsvarlig administrasjon av de forskjellige ordningene, har Norges Rugbyforbund (NRF) utarbeidet enkelte standardskjema som skal benyttes.

Stillingsbeskrivelse styremedlem

Denne har til hensikt å vise hva vervet som styremedlem i forbundet innebærer og hva som forventes

Søknad om tilskudd

Denne benyttes for å søke om tilskudd fra NRF. Eksempel på en god søknad: Prosjektbeskrivelse

Refusjon av utlegg

Denne benyttes av alle som etter avtale med NRF, får refundert utlegg man har hatt Skjema med bilag MÅ leveres inn senest utgangen av påfølgende måned (etter dato på kvitteringen). Desember er unntak. Er utgiften datert i desember, må skjema med bilag sendes inn før årsslutt, for å få utbetalt pengene. (Oppdatert 9. Juni – 2019)

Reiseregning

Denne benyttes av alle som fra NRF ønsker refundert reise med evt. utlegg (bom, parkering og annet) man har hatt.

Kamprapport rugby union

Dette skjemaet benyttes for innrapportering av resultater fra kamper i rugby union

Kamprapport rugby league

Dette skjemaet benyttes for innrapportering av resultater fra kamper i rugby league

Rapportering av røde kort

Dette skjemaet benyttes for innrapportering av utdelte røde kort under kamper og turneringe

Close Button