Strategiplan


Strategiplan for NRF: 2023-2026

Visjon

Sammen skaper vi rå opplevelser #prøvogstopposs

Virksomhetsidé
Norges Rugbyforbund skal fremme rugby i Norge på alle nivåer, samt representere idretten internasjonalt

Verdier

Glede

Respekt

Samhold

Strategi område I: Barn og Ungdom

Rekruttere barn og ungdom
Regionale og lokale aktiviteter
Fokus tag og touch

Barn- og ungdomsplan

 

Strategi område II: Klubbutvikling

Flere klubber/ bedre klubber
Fokus på utvikling av medlemstall og damerugby
Utvikling av trenere

Klubbutviklingsplan

 

Strategiområde III: Bedre Arrangement

Bredde og topp:
Regionale konkurranser
OL og PL grensatsning

Sportslig aktivitetsplan

Spesifisering av strategiplan innenfor paraidrett/rullestolrugby
Styret i NRF har vedtatt følgende handlingsplan for rullestolrugby som et tillegg til strategiplanen (som også allerede inneholder plan for rullestolrugby.)
Rullestolrugby vedtatt

Close Button