Rullestolrugby

Rullestolrugby (også kjent som Quad Rugby eller Murderball) er internasjonalt en av de hurtigst voksende idrettsgrener og den eneste idrettsgrenen for svært fysisk handikappede, som ofte ikke har så mange muligheter til å dyrke lagidrett.

Wheelchair Rugby Ready er en e-læringsressurs for å øke bevisstheten om god praksis, og å hjelpe alle involverte til å ha en tilfredsstillende kunnskap om sporten, og nødvendigheten av å ha egnede beskyttelsestiltak på plass.

HVA ER RULLESTOLRUGBY?

Rullestolrugby (også kjent som Quad Rugby eller Murderball) er internasjonalt en av de hurtigst voksende idrettsgrener og den eneste idrettsgrenen for svært fysisk handikappede, som ofte ikke har så mange muligheter til å dyrke lagidrett.

Rullestolrugby spilles med 4 spillere på banen på hvert lag, i tillegg kan lagene ha inntil 8 innbyttere. Det spilles på en basketball bane med en spesialball som ligner en volleyball. Målet er å score mål ved at en spiller krysser motstanderens mållinje mens ballen er under full kontrol. Ballen sentres, kastes, slås, dribles og trilles i alle retninger. For motstanderen er det om å gjøre å forhindre at det scores ved å hindre motspiller i å komme frem ved å blokkere med rullestolen.

HVEM KAN SPILLE?

I Norge kan alle få være med på treninger og turneringer uansett funksjonsnivå. Det spilles i spesielt utviklede rugby- rullestoler.

KLASSIFISERING

For å kompensere for forskjellige handikap, blir alle spillere funksjons testet og klassifisert. Hver spiller tildeles mellom 0.5 og 3.5 poeng alt etter styrke og funksjonsnivå i forhold til det å spille rullestolrugby.
På Norske nasjonale og regionale serier benyttes det i tillegg 4.0 poeng for paraplegikere, og 4.5 poeng for gående.
Funksjonsfriske er ofte med på treninger og serier.

Hvert lag kan maksimum ha 8 poeng totalt i laget på banen av gangen fordelt på 4 spillere.
Fordi rugby er en meget taktisk preget lagsport, har alle spillere, uansett poengklasse, en viktig funksjon for at laget skal fungere.

TRENING

Rullestolrugby er en idrettsgren, som stiller krav til spillernes fysiske styrke og kondisjon. Det brukes derfor en del av hver trening på å styrke og forbedre kondisjonen igjennom forskjellig styrke og kjøreteknisk trening. Dessuten øver man på forskjellige spillemåter/lagoppsett, som prøves ut på trening. Det er utrolig viktig at spilloppsettene fungerer og at alle kjenner sine plasser og funksjoner på laget. Uansett fysisk nivå har alle spillere en viktig funksjon. Alt dette er med på at man får en vesentlig bedre styrke, balanse og rullestolteknikk, noe man også har bruk for i hverdagen.

TRENINGSTILBUD

Bergen Rugbyklubb
Trening: Tirsdager 18:30-19:45
Sted: Haukelandshallen
Kontaktperson: Stine Therese Børstad ( stine.th.borstad@gmail.com )

Oslo Rullestolrugbyklubb
Trening: Fredag 19:30-22:00
Sted: Kvernhushallen, Fredrikstad
Kontaktperson: Ole Flote ( ole_flote@hotmail.com )

Horten Rugbyklubb
Trening: Onsdager 19:00-22:00
Sted: Hortenshallen
Kontaktperson: Erik Baret ( erik.baret@rugby.no )

Oslo Rullestolrugbyklubb
Trening: Tirsdager 18:00-20:30 og Torsdag 19:00-21:30
Sted: Haugenstua Ungdomsskole
Kontaktperson: Ole Flote ( ole_flote@hotmail.com )

Klyve Idrettslag – Rugby
Trening: Fredager 18:30-20:30
Sted: Kongerød Skole (Kongerødhallen)
Kontaktperson: Erik Baret ( erik.baret@rugby.no )

Stavanger Rugbyklubb
Trening: Tirsdag 20:30-22:00
Sted: Expo Forum, Stavanger
Kontaktperson: Nathan Cummins ( npcu23@hotmail.com )

Trondheim Rugbyklubb
Trening: Mandag 20:00-21:30
Sted: Vikåsenhallen
Kontaktperson: Jo Magnus Torvik ( jomagnus.torvik@hotmail.com )

DETTE HAR VI OPPNÅDD

1500

MEDLEMER

4

NORSKE LAG

NM-Veka 2019 //

1. Wheels of Destruction (Klyve IL)
2. Born to Run (Oslo Rullestolrugbyklubb)
3. Hot Wheels (Trondheim Rugbyklubb)

NM RULLESTOLRUGBY

» RUGBY IS SURPRISINGLY ONE OF THE SPORTS WHICH THE
PLAYERS SHOWS MOST RESPECT FOR ONE ANOTHER «

– SAMUEL SANDERS

BLI EN DEL AV RULLESTOLRUGBY

Rullestolrugby er den hurtigst voksende lagidretten for mennesker med funksjonsnedsettelser. I dag utøves rullestolrugby i over 40 land.

Rullestolrugby er en intensiv, rask og actionfylt idrett. Den spilles av menn og kvinner som har funksjonsnedsettelser i armene. Begge kjønn spiller på samme lag.

Opprinnelig ble idretten utviklet av ryggmargskadde som har lammelser i armene/fingrene. I dag utøver også blant annet muskelsyke, amputerte og utøver født med CP eller dysmeli idretten. Det har vist seg at utøver som har amputert eller som er født med dysmeli har gode forutsetninger til å bli gode i rullestolrugby. Noen av verdens beste spillere har nettopp disse diagnosene.

Følg oss på Facebook:

Riley Batt – Verdens beste spiller, født med dysmeli.
Chris Bond – Hånd- og ben-amputert.
Close Button