Disiplin

Disiplin er en av kjerneverdiene i rugby. NRF Disiplinærutvalget arbeider for å sikre at rugby er et spill som utøves på en kontrollert måte, og at det er ærlig og rettferdig.

 

NRF disiplinærutvalget finnes for å straffe spillere som opptrer uredelighet, og en av utvalgets viktigste oppgaver er å forebygge risikoen for skade på andre spillere. Spillerne har en plikt til å sørge for at de ikke forårsaker skade på motstandere, så det er en forutsetning at enhver opptreden som er forbudt får en sanksjon.
Medlemmer av NRF Disiplinærutvalget er trent og akkreditert til å sitte på slike saker ved NRF.
Leder: Jon Kittilsen E post
Medlem: Lee Johnson
Medlem: Line Fischer Østlyng
Medlem: Knut Ivar Brekk
Medlem: Cecile Delourme

 

 

NRF Reglement for disiplinærkomitè

NRF Rettningslinjer

World Rugby recommended sanctions for foul play

Close Button