Region Øst


Region Øst

Region Øst ble formelt opprettet 18. februar 2021.
Protokoll fra stiftelsesmøte NRF region Øst
Lov for Region Øst

Her er oversikt over klubbene i regionen

Styret for Region Øst består av:
Zunaira Zulfiquar Bhutta (OSI/Blindern) – Leder
David Gould (Horten Rugbyklubb) – Nestleder
Petter Mathisen (Oslo Raballders Rugbyklubb) – Styremedlem
Mayken Rønning Slorbak (OSI/Blindern) – Styremedlem ( trukket seg)
Marita Evjen (Sagene Rugbyklubb) – Styremedlem
Martin Farmen (Klyve IL) – Varamedlem

Styret i Region Øst kan kontaktes på:
region.ost@rugby.no

Referater 2023
Referat møte nr 1 2023

Referater 2022

Referater 2021
Region Øst styremøte nr 1
Region Øst styremøte nr 4

Close Button