Barn og ungdom


I Norges Rugbyforbund har mye spennende aktiviteter for barn og ungdom.
Vi har utarbeidet en egen veileder for hvordan aktivitetene skal gjennomføres, som du kan lese her.

Gjennom  Tatt og Flagg blir barn og ungdom introdusert til rugby uten kontakt.

Rugby med kontakt tilbys gjerne får de mer viderekommende barn og ungdom.
Om vinteren har vi snørugby

Vi har et eget utvalg som jobber med å tilrettelegge for Barn og ungdom i rugby:
Kontaktinfo er: bou@rugby.no

Close Button