Barn og ungdom

I Norges Rugbyforbund har mye spennende aktiviteter for barn og ungdom.
Gjennom Tag & Touch blir barn og ungdom introdusert til rugby uten kontakt.
Fullkontaktsrugby tilbys gjerne får de mer viderekommende barn og ungdom
Om vinteren har vi snørugby

Vi har et eget utvalg som jobber med å tilrettelegge for Barn og ungdom i rugby:
Kontaktinfo er: bou@rugby.no

Close Button