Styret

Om styret i Norges Rugbyforbund:

Norges Rugbyforbund (NRF) er særforbundet som organiserer aktiviteten rullestolrugby, rugby league, rugby union, gaelisk fotball og australsk fotball i Norge.
Det er litt over 30 aktive klubber og ca 1500 medlemmer.

Styret i særforbundet er forbundet høyeste organ mellom forbundstingene. Forbundet har en generalsekretær som er ansatt på fulltid, og flere klubbutviklere som jobber ut mot klubbene lokalt.

I forbundsstyret har man stor mulighet til å påvirke utviklingen av rugby i Norge. Man får innsikt i hvordan forbundet er organisert, samarbeidet mot Norges idrettsforbund, Rugby League Norge, World Rugby etc. Man får muligheten til å bli kjent med engasjerte personer i hele landet og være med å skape aktivitet.
Gjennom styrevervet får man også muligheten til å delta på ulike kurs og tilegne seg mye kompetanse om styrearbeid.

Rugbystyret har felles møte hver måned, samt eventuelt møter om spesifikke ting i mellom. Forbundet har også flere utvalg der styremedlemmer i forbundet og/eller andre frivillige sitter og jobber med spesifikke områder. Noen utvalg, slik som økonomiutvalget, barne- & ungdomsutvalget, dommerutvalget, er relatert til driften og eksisterer til enhver tid. Andre arbeidsgrupper kan være mer prosjektbaserte og opprettes/avsluttes etter behov.

Per i dag gjøres mye av styrearbeidet elektronisk gjennom mailer, digitale møter og telefonsamtaler. Styremedlemmene bør tilstrebe god dialog internt, med NIF, med utvalgene og med klubbene. De siste to årene har det vært et fokus å jobbe tettere med klubbene, ha flere klubbesøk og delta på klubbenes årsmøter.

Et omtrentlig tidsestimat for et styremedlem er 5-10 timer i uken, men dette varier mye gjennom året og etter hvor mye man ønsker å legge ned av tid. I NRF har man organisert det slik at man tar på seg arbeid og roller litt etter interesse og kapasitet.
Hele styret har vært involvert i arbeidet med strategiplanen, ellers har man i den siste perioden blant annet jobbet med trenerutvikling, klubbutvikling, digitalisering, smittevern, kvinnesatsing, satsing på barn og unge, toppidrett, kompetanseheving, økonomi, m .m. Det er altså mye forskjellig man kan engasjere seg i.

I år er hele styret på valg. Halve styret vil bli innstilt for 2 år og halve styret vil bli innstilt for 1 år. Det ønskes positive, engasjerte personer som kan være med å lede utviklingen av rugby i Norge videre.
Kontakt valgkomitéen om du ønsker å stille, og ikke nøl med å spørre sittende styremedlemmer om du vil vite mer.

Per t 2

Per Thorkildsen

Tillitsverv: President

E-post: per.thorkildsen@rugby.no

Ingrid sh

Ingrid Sæther Houge

Tillitsverv: Visepresident

E-post: ingrid.s.houge@rugby.no

Erik 3

Erik Baret

Tillitsverv: Styremedlem

E-post: erik.baret@rugby.no

Henrik 2

Henrik Mærøe

Tillitsverv: Styremedlem

E-post: henrik.maroe@rugby.no

Silje-Elin Skrede 3

Silje-Elin Skrede

Tillitsverv: Styremedlem

E-post: sile-elin.skrede@rugby.no (Er denne e-posten riktig?)

Marita 3

Marita Evjen

Tillitsverv: Styremedlem

E-post: avonea@gmail.com

Lee 2

Lee Johnson

Tillitsverv: Varamedlem 2

E-post: leejohnson@live.no

Close Button