Region Midt


Region Midt

Styret i Region Midt kan kontaktes på: region.midt@rugby.no

Region Midt ble stiftet 16. februar 2022
Styret i Region Midt består av:

Leder: Sigrid Dyrkorn (NTNUI)
– Nestleder: Knut Ivar Brekk (TRK)
– Styremedlem: Johnny lonut Carip (ÅRK)
Vara: Lambertus van de Paal (TRK)

Signert Protokoll stiftelsesmøte Region Midt (002)

Close Button