Trenerattesten

Trenerattesten er vedtatt på Idrettstinget at skal være obligatorisk for alle klubber. Har din klubb satt i gang med arbeidet ?

Trenerattesten blir obligatorisk
På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten, tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Er du trener:
Så kan du logge deg inn her: her kan du også legge ved politiattesten din.
https://trener.nif.no/CoachCertificate

Er du klubbleder?
Har du ikke kommet i gang enda ?
Dersom du er leder av klubb så vil trenerattesten gi idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

Gå til https://trener.nif.no.
Logg deg inn med Idrettens ID.

Close Button