Rugby vokser i Norge !

Etter at alle klubbene i NRF har meldt inn sine tall til Idrettsregistreringen kan vi vise til en vekst på 14 prosent i 2022.

 

Vi er nå over 1500 medlemmer, som har vært et mål for det sittende styret.

Rugby er en av de 5 idrettene som nå vokser mest i Norge, sammen med ake- og bob, funksjonell fitness, basket og brettsport.

På kvinnesiden hadde vi 9 prosent vekst, og mest gledelig er det at aldersgruppen 13-19 har økt med 34 prosent!

Eldar IL er den klubben som hadde sterkest vekst: Klubben har økt med 144 prosent i 2022.

Oslo Rullestolrugby klubb hadde en vekst på 110 prosent.

Det er også gledelig å se at alle de ulike aktivitene i NRF har hatt vekst: I tillegg til Rullestolrugbyklubber, finner vi også mange League og Union klubber med god vekst i 2022 i tillegg til australsk rugby som alle hadde god vekst i medlemstallene i 2022.

Det er hardt arbeid i alle ledd i NRF som er årsaken til veksten i forbundet, samt at et enstemmig ting var enig i veien videre i langtidsplanen som styret la frem på Tinget i 2021. Nå ligger fortsettelsen at planen ute på Rugby.no, og du kan lese den i sin helhet her.  

Close Button