Regler for overgang

Norges Rugbyforbund har vedtatt følgende regler for overganger:   Alle utøvere som har vært medlem av en klubb tilsluttet NRF

Norges Rugbyforbund har vedtatt følgende regler for overganger:

 

Alle utøvere som har vært medlem av en klubb tilsluttet NRF og som har utløst en konkurranselisens i løpet av de 2 siste årene, er omfattet av overgangsbestemmelsene. Det er også utøvere som har hatt konkurranselisens i andre internasjonale rugbyforbund.

 

 Saksgang overganger

 

I henhold til NIFs lov § 10-4 medlemskap i Idrettslag, kan ingen tas opp som medlem av et idrettslag uten at økonomiske forpliktelser til tidligere klubb og andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Utøver som ikke har hatt konkurranselisens kan fritt melde overgang til ny klubb.

Søknad om endring av klubbtilhørighet for spillere med konkurranselisens må meldes via Min Idrett under Min Profil, og godkjennes av både ny og gammel klubb i SportsAdmin. Gammel klubb har 1 uke til å behandle overgangen, hvis ikke godkjennes overgangen automatisk.

Dersom man spiller for ulike klubber i ulike konkurranseformer, så skal spilleren melde ønske om utlån i Min Idrett. Klubbene behandler også dette i SportsAdmin. Gammel klubb har 1 dag til å behandle utlånet, hvis ikke godkjennes det automatisk. Ved utlån spesifiserer spilleren selv perioden utlånet gjelder for.

 

 

 Internasjonale overganger

Gjøres i henhold til respektive internasjonale forbunds overgangsregler.

Reglene finnes også på engelsk her: 

 

 

 

 

 

Close Button