Nytt styre i NRF

Valgkomiteens innstilling til nytt styret i NRF ble enstemmig valgt på Tinget 2021.

 

Per Thorkildsen ble gjenvalgt som president, og det nye styret består blant annet av av de erfarne styremedlemmene Henrik Mærøe og Erik Baret.

Per Thorkildsen er i tillegg til å lede styrets arbeid, sportslig ansvarlig for Rugby Union, og leder forbundets utvikling på sponsor- og arrangementssiden.

Erik Baret er i tillegg til leder av rullestolrugby i Norge, leder av økonomiutvalget i tillegg til at han bistår administrasjonen med daglig drift.

Henrik Mærøe har i tillegg til å lede Barne- og ungdomskomiteen jobbet med klubbutvikling og oppstart av nye klubber.

 

Jules Crossley-Nilsen

Jules Crossley-Nilsen er valgt som Visepresident:

Jules Crossley-Nilsen har vært president for Bergen Rugbyklubb og har sittet som medlem i Barne- og ungdomskomiteen i forrige periode.

 

Karina Bruer er leder for Trondheim Rugbyklubb.
–  Målet med å være styremedlem er å få mer administrativ kunnskap som jeg har bruk for som leder i Trondheim Rugbyklubb og forhåpentligvis lære ett par triks om hvordan vi kan rekruttere flere spillere, både på dame- og herresiden sånn at vi har fulle lag til både 7s, 15s og League kamper.

 

Karina Breuer

Håvard Hansen er vår nye ungdomsrepresentant i styret.
Håvard har spilt rugby siden 2017 da han spilte for Bodø Barbarians Rugby League. Senere har han spilt et år med rugby union i Maryland USA og spiller nå for Bergen Rugby Klubbb og også for Lillestrøm Rugby League.
–Jeg tror jeg kan være passende i styret da jeg har erfaring fra både Rugby League og Union samt at jeg har erfaring fra Rugby sevens, sier Håvard Hansen.

–Noe av det jeg tror jeg kan bidra godt med i arbeidet mitt i styret er samarbeid og forhold mellom de ulike grenene vi har. Jeg ønsker også generelt bidra med nye ideer og perspektiver i arbeidet i styret og rugbyforbundet. Ellers ser jeg frem til å fortsette det fantastiske arbeidet som har blitt gjort gjennom styret og generelt i Norges Rugbyforbund for å utvikle rugby som idrett i Norge.

Leif Larsen er valgt inn som vara og har sittet som medlem i Barne-og ungdomskomiteen. Leif Larsen sitter i styret til Lillestrøm Rugby League klubb og i styret til Rugby League Norge.

Sigrid Dyrkorn er også vara og har vært styremedlem og leder i NTNUI Rugby. Hun er en del av kvinnenettverket til Norges Rugbyforbund.

– Jeg ønsker å få innsikt i hva NRF gjør for rugby i Norge, også vil jeg bidra i utvidelsen av rugbymiljøet og rekruttering av nye medlemmer, spesielt innenfor kvinnerugby, sier Sigrid Dyrkorn.

Sigrid Dyrkorn

 

President: Per Thorkildsen (52)
Visepresident: Jules Crossley-Nilsen (55)
Styremedlem: Henrik Mærøe (49)
Styremedlem: Karina Breuer (31)
Styremedlem: Erik Baret (43)
Styremedlem: Håvard Hansen (21)
Vara: Leif Larsen (42)
Vara: Sigrid Dyrkorn (22)

Close Button