Nå blir det enklere å drive klubb!

Idrettstinget har vedtatt en rekke lovendringer som gjør det enklere å drive en liten klubb.

På årsmøte i 2024, så er det viktig å oppdatere loven til klubben. Det er trådt i kraft en rekke lovendringer som kan påvirke driften av klubbene i årene fremover og som gjør det lettere å drive klubb.

Dete gjelder særlig for klubber under terskelverdi: Per nå er terskelen 100 medlemmer eller kr 300 000 i omsetning.

Her er noen av lovendringene for disse klubbene: 

  • Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomité
  • Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
  • Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring
  • Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper
  • Begge kjønn skal være representert i styrer, råd og utvalg

 

Her er liste over alle endringene: 

Her er veileder

Her er nye lovnormer

Close Button