Mer Rugby? Søk midler her:

Trenger din klubb midler til å drive rugby for barn eller ungdommer fremover, har dere aktivitetsdag, turnering eller andre arrangementer?

Trenger din klubb midler til å drive rugby for barn eller ungdommer fremover, har dere aktivitetsdag, turnering eller andre arrangementer?

Her kan du søke om utstyr eventuelt økonomisk støtte. Avhengig av søkesummen, vil NRF kreve at klubben som søker gjennomgår et styrekurs i praksis, eventuelt et besøk av en klubbveileder.
Her kan du søke om breddemidler til din klubb: Trykk her for link til søknadskjema

Har du spørsmål til søknaden?

Kontakt:

Barne- og ungdoms komiteen

bou@rugby.no

Administrasjonen:

AnneCathrine.Roste@rugbyforbundet.no

Close Button