Lisens 2024 – oppdatert!

Styret har vedtatt nye priser for lisens i 2024. Vi jobber med å få lagt inn lisenser i Profixio, enn så lenge betales disse på Vipps.

Lisens skal kjøpes på Profixio, inn til det nye lisenssystemet er oppe å går må vi behandle lisens manuelt:

Slik går du frem:

Betal på vipps #70208 og sender en mail til: AnneCathrine.Roste@rugbyforbundet.no

Navn:

Fødselsdato:

Mobilnummer betalt fra:

Type lisens:

Klubbtilhørighet:

Grunnet mye skader i 2024 har forsikringselskapet øket premien for forsikring i 2024. Dette medfører at prisene på kamplisens øker noe, for aldersgruppen 13-19 år er den noe redusert.

Styret har videre vedtatt at alle aktive trenere må ta Activate, Activate er et skadeforebyggende program og er et av tiltakene vi nå gjør for å redusere skader på sikt.

 

Lisenser 2024

Lisensar 2024
Aldersgruppe 13-19 20-26 26+
Helårslisens 500 850 1000
Halvår 350 650 700
Lisens tag/touch 150 150 150
Engangslisens 300 300 300

 

Close Button