Kunngjøring

NRFs ting/årsmøte var opprinnelig satt til 13. og 14 juni. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, så kan ikke årsmøtet

NRFs ting/årsmøte var opprinnelig satt til 13. og 14 juni.
Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, så kan ikke årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte:

Styret behandlet på styremøte 4. april om årsmøtet skulle utsettes inntil videre, utsette og sette en ny dato, avlyse årsmøtet eller innkalle til et digitalt årsmøte.

Dette er en ekstraordinær situasjon og styret måtte ta hensyn til hva som er det beste for NRF:
President foreslo derfor å avlyse årsmøte 2020.
Dette ble vedtatt av styret.

Dette betyr at årsmøte og ledersamling vil avholdes i 2021 – styret kommer tilbake med nærmere beskjed om tidspunkt og sted.

På denne måten kan styret og klubbene konsentrere seg om å stå samlet for å bygge opp aktivitet i forbundet så snart dette er mulig.

I tingperioden er det styret som er øverste instans i Norges Rugbyforbund: Så små og store saker som klubber ønsker å spille inn tas svært gjerne i mot og kan sendes til Forbundskontoret: rugby@nif.idrett.no eller direkte til styret:  styret@rugby.no

I mellomtiden oppfordrer vi klubbene til å ta i bruk digitale verktøy som Teams i styrearbeid. Vi håper også at alle medlemmer fortsatt er aktive på egenhånd og gjennom de felles aktivitetene som vi tilbyr via vår Facebookside:

Vi byr på daglige tips og utfordringer som Quiz holder vi 1 gang pr uke.

Nå lansere vi også fellestreninger på Facebook eller Zoom som alle kan ta del i, foreløpig 2 ganger pr uke.

Vi oppfordrer alle klubbene våre til å holde fellestreninger: Ta kontakt dersom vi kan holde 1 av disse live for hele rugby-Norge!

Ellers tar vi svært gjerne i mot råd og tips i forhold til digitale plattformer og digital trening:

-Er dere fornøyde med hvordan vi løser dette pr i dag?

Håper vi sees igjen – snart!!

Close Button