Informasjon om utstyrsordningen 2023

  Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2022, det vil si med fakturadato i 2022. Det skal fordeles 36

 

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2022, det vil si med fakturadato i 2022.

Det skal fordeles 36 millioner kroner. Dette er en økning på to millioner kroner fra forrige søknadsrunde. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Årets søknadsfrist er onsdag 8. mars.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde.

Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.

Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon i uke 5 (første uken av februar) med nødvendig informasjon.

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid.

Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.

 

 

Close Button