Opptak fra medlemsmøtet

10. juni inviterte styret i NRF et medlemsmøtet.

10. juni inviterte styret i NRF til åpen styremøte for å informere alle medlemmene i NRF om svarene på påstandene i brevet som er sendt inn samlet fra flere klubber .

Du kan se hele opptaket her.

Åpent Medlemsmøte – Zoom
Passkoden er : LLFg5#fE

Close Button