Velkommen til Ledersamling og Forbundsting

Ledersamling 17. april 10.00 til 15.00 (Digitalt) Forbundsting  18. april  kl 10.00 – 14.00  (Digitalt) Styret inviterer til Forbundsting i

Ledersamling 17. april 10.00 til 15.00 (Digitalt)

Forbundsting  18. april  kl 10.00 – 14.00  (Digitalt)

Styret inviterer til Forbundsting i Norges Rugbyforbund.

Saker som klubber ønsker tatt opp på tinget må sendes til styret senest 4 uker før tinget. Sakene sendes til Norges Rugbyforbund på e-post til rugby@nif.idrett.no – emne: Sak til TINGET.  Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på www.rugby.no

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet Rugbyforbundet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Klubben må ha vært medlem av forbundet i minimum 6 måneder for at delegatene skal ha stemmerett (ref. NIFs lov § 10-3). Se ytterligere bestemmelser om stemmerett i NRF lov § 7.

På ledersamlingen 17. april vil blant annet styrets innstilling til langtidsplan/ strategiplan bli gjennomgått i detalj, med mulighet for innspill til planen.

Velkommen til Forbundsting !
Invitasjon til Forbundsting 2021

Les også

Close Button