Region Øst


Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med få opp aktivitet i Region Øst.
Her er oversikt over klubbene i regionen:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QmySe601PWIhgB0zW7GER6-PUssI6-GY&ll=59.60300288809918%2C8.900592400000006&z=8

Interimstyret for Region Øst består av:

Petter Mathisen (leder)
David Gould ( Horten Rugbyklubb)
Marita Evjen ( Sagene Rugbyklubb)

Styret i Region Øst kan kontaktes på:
regionost@rugby.no

Close Button