Velkommen til Ledersamling

Velkommen til digital Ledersamling i Norges Rugbyforbund 17. april. Samlingen er åpen for alle og det er mulig å delta

Velkommen til digital Ledersamling i Norges Rugbyforbund 17. april.
Samlingen er åpen for alle og det er mulig å delta på deler av programmet.
Det vil bli god anledning til å snakke med andre og delta i diskusjoner om strategiplanen til Norges Rugbyforbund.
Du vil få god gjennomgang av viktige temaer som: Antidoping, verdiarbeid.
Vi vil videre presentere RugbyTV og hvordan du kan bidra til å skape spennende innhold, du vil få presentert tanken bak de nye nettsidene på rugby.no og hvordan klubben din best kan synes i digitale medier. I tillegg presenterer vi E-sport og en guide for hvordan klubben kan starte med dette tilbudet.

Her er program for dagen:

Tidsplan
Fra Til Innhold
09:00 09:15 Velkommen
09:15 09:45 Innledning
09:45 09:55 Kaffe
09:55 10:05 Onepager NRF
10:05 11:00 Arbeidsgrupper
11:00 11:45 Lunsj/uformelt arbeid i grupper
11:45 11:55 Presentasjon av Bedre klubb
11:55 12:05 Gjennomføring av Bedre klubb
12:05 12:15 Kaffe
12:15 12:45 Etiske leveregler
12:45 13:00 Mental Helse
13:00 13:15 Kaffe
13:15 13:45 Rugby-TV presentasjon
13:45 14:15 Rugby-.no klubbsider og sosiale medier
14:15 14:30 Kaffe
14:30 14:50 Antidoping Gjennomgang av handlingsplan
14:50 15:10 Deltagere gjennomfører Ren Utøver
15:10 15:25 E-sport
15:25 16:00 Oppsummering av gruppearbeidene og avslutning på dagen
Close Button