– Regjeringen ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom å legge til rette for at flere idretter kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Derfor gir vi en håndsrekning til små idretter som har få sponsorer og begrensede muligheter for kommersielle inntekter, slik at også disse kan få vise fram det øverste nivået innenfor sin idrett til et norsk og internasjonalt publikum, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen