Velkommen til årsmøte i Norges Rugbyforbund Region Øst

Norges Rugbyforbund region Øst sitt årsmøte går av stabelen mandag 27. mars kl. 19. Møtet er digitalt. Årsmøtet er regionens høyeste myndighet, og bestemmer rammene for aktivitet i regionen.

Norges Rugbyforbund region Øst sitt årsmøte går av stabelen mandag 27. mars kl. 19. Møtet er digitalt. Årsmøtet er regionens høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til regionstyret (regionost@rugby.no) senest 13. mars (2 uker før møtet).

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig for klubbene ila 20. mars.

 

I henhold til § 12 i regionens lov kan følgende møte på årsmøte:

 

12.2 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget:

  1. Styret
  2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
  • Idrettslag med 50 medlemmer eller færre: 1 repr.
  • Idrettslag med 51 – 150 medlemmer: 2 repr.
  • Idrettslag med 151 medlemmer eller flere: 3 repr.

Representasjon beregnes per 1. januar.

 

12.3 Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:

  1. a) Kontrollutvalgets medlemmer
  2. b) Valgkomiteens medlemmer
  3. c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte

 

12.4 Møterett og talerett på regionstinget:

  1. a) Representant fra særforbundet og NIF

 

Påmelding med antall representanter og navn på disse sendes regionstyret (regionost@rugby.no) senest 25. mars 2023.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet regionen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 

Close Button