Valg av nytt styre i NRF

Rugbyforbundet trenger tillitsvalgte til verv. Valg foregår på årsmøtet 13. juni. Vel møtt. Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg: -Du

Rugbyforbundet trenger tillitsvalgte til verv.

Valg foregår på årsmøtet 13. juni.

Vel møtt.

Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg:

-Du påvirker rugbymiljøet.

-Du får forvaltningskompetanse.

-Du får kunnskap om arrangement.

-Du får tilgang på kurs og læring.

-Du får utvide kontaktflate og nye venner.

-Du får organisasjonserfaring.

-Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid.

-Du får en morsom og krevende «hobby» sammen med et profesjonelt styre.

-Du får erfaring som er et positivt tilskudd til jobb og karriere.

Nominasjon til Styret 2020

Det skal velges;

1 VisePresident for 2 år

2 styremedlemmer for 2 år og 2 vara for 1 år (president og 2 styremedlemmer har 1 år igjen.).

Ta kontakt med Valgkomiteen

Sofie Hippsley  (sofie.hippsley@gmail.com)

Jens Hestnes (jens.hest.and@gmail.com)

Ebbe A. TORP, ebbeatorp@yahoo.no 93603609

Valgkomiteen trenger å vite:

Forslag på kandidater, deres kontaktdetaljer og gjerne vite om noen bragder de har bak seg eller vyer foran…

Navn: (Mobil, Email)

Erfaring fra utdanning/jobb:

Erfaring fra organisasjonsarbeid (andre verv):

Idrettslige prestasjoner:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GJln05z6tfJQ1jQmcTK6DW9eI_ggERzVpVbhKOotEzHJg/viewform

Mvh,

Valgkomitéen

Close Button