Tilbake til Rugby: Hva gjelder nå?

Retningslinjer fra Norges Rugbyforbund gjelder nasjonalt. OBS, det er nå viktig å følge med på og overholde lokale restriksjoner!

Oppdatert 3. mai

Beredskapsgruppen i NRF vil gjerne takke klubbene og medlemmene for god etterlevelse av koronaregler gjennom hele perioden.

For barn og ungdom under 20 år gjelder følgende:

Fase 3

For voksne over 20 år:

Fase 2

Se mer info Rugbyplakaten på Rugbyplakaten under.

Merk at lokale restriksjoner må følges.

 

Plakat kan lastes ned her.

Klubben er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styret er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

NRF utarbeidet en plan for åpne opp rugby på bakgrunn av mal fra Swiss Rugby Union, med et exit-konsept fra lockdown. Konseptet er designet for å gradvis starte idretten vår igjen, alt mens vi respekterer reglene gitt av Helsedirektoratet og NIF, og samtidig garanterer spillerens velferd og sikkerhet og samtidig maksimerer skadeforebyggende strategier: En idrett kan ikke gjenoppta sin virksomhet at forbundet har laget en plan for oppstart.

Naturligvis vil dette konseptet kontinuerlig tilpasses avhengig av regler og forskrifter gitt av det Helsedirektoratet, NIF og World Rugby. World Rugby utsteder også sportsspesifikke direktiver for en retur til spill, som NRF vil innlemme i sitt tekniske konsept.

Dette konseptet gjelder for voksne spillere så vel som U18 og U16.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler. Det skal utarbeides egne regler for aktiviteter for barn og unge, i denne gruppen er det disse retningslinjene som følges.

KORONREGLER FOR RUGBY:

Risikovurdering og hygiene

Gjennom de fem fasene forblir alltid følgende regler på plass:

1. Hygiene: Spillerne må vaske eller desinfisere hendene før og etter hver trenings- eller konkurranse økt, og unngå å berøre ansiktet.
Hoste eller nyse i albuen.
Hver spiller må ta med sin egen vannflaske, merket med navnet sitt. Spillerne oppfordres til å nøye følge Helsedirektoratets regler mot smitte og respektere helse, forebygging og generelle anbefalinger.

2. Selvvurdering: Hver spiller må gjennomføre en selvvurdering før han/hun går på trening eller deltar i konkurranse:

Har jeg ett av følgende symptomer:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, pustebesvær)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.
Hvis JA: ikke gå på trening / konkurranse, følg råd fra lokale helsemyndigheter

Hver spiller må informere sin trener hvis svaret på spørsmålet over er JA. Hver klubb har ansvaret for å sikre at denne informasjonen blir gitt av spillerne sine, og at resten av gruppen er tar ansvar hvis en spiller har slike symptomer.

En spiller kan ikke gå på trening hvis han / hun har noen av symptomene ovenfor, eller hvis han / hun eller noen i deres husstand har fått diagnosen COVID-19.

3. Sporing av smitte: Klubben må holde oversikt over fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer til hver person som er tilstede på treningsøkten, og på hver konkurranse.

4. Sikkerhet for spillere: som alltid er tilfelle i rugby, må spillersikkerhet forbli i sentrum for hver aktivitet, det være seg i trening eller i konkurranse. Denne regelen får en ekstra spesiell betydning i den nåværende tiden, da skadeforebygging ikke bare tjener til å holde spillere sunne, men også til å unngå overbelastning av vårt helsevesen.

2. Transport til og fra trening

Spillerne oppfordres til å gå eller dra på trening på sykkel. De som bor lenger unna, oppfordres i dagens situasjon til privat transport, for å unngå overfylt kollektivtransport. De som må bruke kollektivtransport, bør prøve å unngå rush trafikk. Om nødvendig må treningstid og varighet tilpasses.

3. Infrastruktur

Alle rugbyklubber er forpliktet til å samarbeide tett med sine lokale myndigheter og kommuner om gjenåpning og bruk av idrettsanleggene, samt om å overholde all hygiene regler som er satt av ledelsen for det spesifikke anlegget/ banen du bruke.

Det antas at i 1. fase vil garderober, dusjer, serveringsfasiliteter eller kiosk som normalt tilbys av idrettsanleggene forblir stengt.
Spillerne må komme på trening i treningsklær, ta med og skifte klær og dusje etter å ha trent hjemme. I tillegg forventes det at alle tar med seg mat og drikke og holder dem adskilt og alltid godt merket med navn.
Ingen organiserte eller spontane sosiale sammenkomster skal holdes, foruten treningsøktene.

Om mulig: dispenser for antibac og engangspapir med avfallsbeholdere skal settes på plass.

4. Organisering av trening og konkurranser

Trygg oppstart for rugbytrening og kamper er utformet i fem faser:

Hver nye fase kan bare nås når Helsedirektoratet har godkjent nytt regelverk. Hver fase er selvfølgelig også avhengig av kommuners individuelle beslutninger om å åpne idrett på nytt og gjennomføre de nye regelsettene: Det anbefales at klubber følger med på lokale tilpasninger i sin kommune.

Fase I

Norges rugbyforbund kunngjør til enhver tid hvilken fase vi står i. Lokale variasjoner kan forekomme.
Før trening i klubb, må hver spiller, i den daglige egenvurderingen, gå gjennom følgende spørsmål:

1. Har jeg for øyeblikket noen av disse symptomene:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, kortpustethet)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.

JA -> Ikke start trening, følg instruksjonene Helsedirektoratet.

NEI -> Neste spørsmål

2. Har jeg for øyeblikket COVID-19, eller hadde jeg det de siste 2 månedene, så vidt jeg vet?

JA -> Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI -> Neste spørsmål

3. Har jeg en historie med hjerteproblemer eller andre helsetilstander?

JA: Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI: OK, du kan gå på trening med fase I

 

a. Antall personer: Ikke mer enn 20 personer kan samles til trening, men mindre grupper anbefales i starten.

b. Sosial distanse: 1 meter avstand må til enhver tid overholdes mellom spillerne: Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.

c. Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Trening i fase 1:

Treningsøkter for små grupper.

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom enkeltpersoner, hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen utøver.

Forsøk å holde treningsgruppene alltid til de samme personene.

Intensiteten og varigheten av treningsøktene må være moderat: Maks 1 time, mindre enn 80% av maks hjertefrekvens.

Spesifikke aktiviteter i fase 1:

Styrke
Eksplosiv trening
Kondisjonstrening
Stretching
Skadeforebyggende trening
Teknisk trening
Trening på individuelle ferdigheter
Taktisk arbeid m.m.
Individuell sparking

Spill som involverer disse ferdighetene, og bruk alltid 1-meters regelen

Ingen passering av ballen fra den ene spilleren til den andre, hver spiller må ha sin egen ball.

Dersom det gis lov til å kaste ball, kan følgende aktiviteter legges til:

Pasninger
Innkast
Spill som involverer disse ferdighetene.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger: Dersom en person i treningsgruppen  får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen vende tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase II :

Antall personer: Ikke mer enn 20 personer i treningsgruppen

Sosial avstand: Det må fortsatt overholdes 1 meter avstand mellom spillerne.

Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Generellt

Øvelser i større gruppe, (anbefalt 15-20 personer).

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom spillerne. Hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen idrettsutøver.

Spesifikke aktiviteter fase II:

Styrke og kondisjon
Passninger, spark og innkast
Baklinje uten forsvar
Angrepslinje
Løpe på linje med 1 meters avstand
Selv om spillet involverer en større gruppe – må 1-meterslinjen for avstand opprettholdes.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase III

Premiss:

Antall personer: 30+

Sosial distansering: Fase III kan lanseres når regler for å holde avstand er lettet av myndighetene og noe kroppskontakt er tillatt, for eksempel i fotball, basketball og håndball.

Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, lett kontakt

Spesifikke aktiviteter:

  • Styrke og kondisjon
  • Passninger, spark, innkast.
  • Liten eller stor gruppe med lett motstand.
  • Baklinje eller angrepslinje med lett motstand.
    Touch rugby med fullt lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av klynger, personer på laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase IV

Premiss:

Sosial distansering: Fase IV kan lanseres når reglene for sosial distansering er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele teamet, full kontaktforberedelser til konkurranser.

Spesifikke aktiviteter:

Styrke og kondisjon

Pasninger, spark, innkast.

Liten eller stor gruppe med fullt forsvar.

Baklinje eller angrepslinje med fullt forsvar.

Innkast og scrum med motstandere.

Trening med hele lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til karantene med mindre en test kan utelukke at de har inngått COVID-19. Karantene må holdes i 10 dager.
De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase V

Fase V kan lanseres når reglene for sosial distanse er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele laget, vennskapskamper, forberedelse til oppstart av mesterskap eller liga.


 

NRF har utarbeidet egne koronavettregler som du finner her: https://www.rugby.no/rugbyforbundets-koronavettregler/

NRF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å benytte tiden til å fylle på med kunnskap: Gjennom Idrettskretsene, e-læringsportalen til NRF, eller andre digitale plattformer som Rugby Europe som har også en digital kunnskapsportal der det det er mulig å ta kurs.

 

Ta kontakt med beredskap@rugby.no dersom du har spørsmål knyttet til korona eller til rugbykontoret dersom du har spørsmål knyttet til kurs/ opplæring eller andre spørsmål.

Beredskapsgruppen har hatt møte 24. mars:
All nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men vi vil ta en vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet 14. april.

Beredskapsgruppen har hatt møte 17. mars: Beredskapsgruppen har vedtatt å avlyse kampen mot Moldova 2.mai. NRF oppfordrer videre klubber som har hatt økonomiske tap i forbindelse med situasjonen om å ta kontakt med GS eller president eller søke midler via vår søknadsportal.
Vi vurderer situasjonen fortløpende og ber vår medlemmer om å avvente bestilling av reiser til aktiviteter som skal foregå i mai. Nytt møte i beredskapsgruppen er satt til 24.mars. Dersom du har spørsmål eller saker som som du ønsker behandlet av gruppen, så kan de sendes til beredskap@rugby.no.

Tidligere kunngjøringer:

NRF har i dag (torsdag 12. mars) besluttet å avlyse alle NRF arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.
NRF har opprettet en egen beredskapsgruppe for korona. Har du spørsmål knyttet til utbruddet: Ta kontakt med beredskapsgruppen på beredskap@rugby.no.
Norges Idrettsforbund har også nå avlyst all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning.

Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset.  NRF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte, samt klubber og regionene, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.

Treningsaktivitet lokalt er også avlyst gjennom Norges Idrettsforbund.

Rugby Europe kansellerer alle sine kamper frem til 15. april.

XV Senior Men and Women International Championships games, including the last Round of Rugby Europe Championship planned this weekend – a total of 12 games
– XV U20 European Championship in Coimbra, Portugal from March 22nd to 28th
– XV U18 European Championship in Kaliningrad, Russia from April 12th to 18th
– XV U18 Development games in Serbia and Czech Republic

I Norge gjelder følgende:
Unntak: Ingen

Landslagsaktivitet – Ingen

Evaluering av situasjonen skjer fortløpende og endelig avgjørelse om sesongen videre fra 1. mai blir besluttet senest 15 april. Planlagte utreiser til Moldova og Finland for landslagene 30.april går som planlagt inntil videre

NRF har satt opp en korona beredskaps gruppe som skal møtes en gang i uken, og oppdateringer vil bli plassert på rugby.no og sosiale medier

Oppdatert 20. august: OPPDATERES FORTLØPENDE!Beredskapsgruppen i NRF har tatt følgende vedtak:Barn og ungdom til om med 19 år kan spille

Oppdatert 20. august: OPPDATERES FORTLØPENDE!

Beredskapsgruppen i NRF har tatt følgende vedtak:
Barn og ungdom til om med 19 år kan spille i ny fase 4 fra og med 20. august.
Dersom det skal avholdes kamper så skal NRF kontaktes og protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges. Denne protokollen ligger her. 
Vedtaket medfører at NRF nå tillater regionale kamper for denne aldersgruppen .

Spillere over 20 år er fortsatt i Fase 2. Søknad om Fase 3 for spillere over 20 år ligger til behandling hos KUD.
I Fase 2 kan man kaste ball, forutsatt at ballen rengjøres.

Send oss gjerne spørsmål på beredskap@rugby.no
Fortsett gjerne å legge ut inspirasjonsvideoer på Instagram og tagg #prøvogstopposs.

Plakat kan lastes ned her.

Tidligere oppdateringer:

Det er nå åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Close Button