Styrekandidat?

Rugbyforbundet trenger nye tillitsvalgte til forbundsstyret. Valg foregår på årsmøtet 18. april. Vel møtt.

 

 

Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg

-Du påvirker rugbymiljøet.
-Du får forvaltningskompetanse.
-Du får kunnskap om arrangement.
-Du får tilgang på kurs og læring.
-Du får utvide kontaktflate og nye venner.
-Du får organisasjonserfaring.
-Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid.
-Du får en morsom og krevende “hobby” sammen med et profesjonelt styre.
-Du får erfaring som er et positivt tilskudd til jobb og karriere.

 

 

Nominasjon til Styret 2021

Det skal velges;

1 President for 2 år.

1 Visepresident for 1 år.

4 styremedlemmer for 2 år

2 vara for 1 år.

 

 

Navn:

Bilde:  (Legg ved et passende bilde i digitalt format )

Idrettslig involvering:

Klubb:

Mobil:

Fødselsdato:

Email:

Adresse:

Idrettslige prestasjoner:

Erfaring fra utdanning/jobb:

Erfaring fra organisasjonsarbeid og andre verv innen idretten:

 

Med vennlig hilsen

 

Valgkomiteen

Sofie Jane Hippsley (sofie.hippsley@gmail.com)

Jens Hestnes Andersen (jens.hest.and@gmail.com)

Ebbe A. TORP, ebbeatorp@yahoo.no 93603609

Close Button