Styrekandidat?

    Rugbyforbundet trenger nye tillitsvalgte til forbundsstyret. Valg foregår på årsmøtet 18. april. Vel møtt.   Valgkomitéen vil gjerne

 

 

Rugbyforbundet trenger nye tillitsvalgte til forbundsstyret.

Valg foregår på årsmøtet 18. april.

Vel møtt.

 

Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg

-Du påvirker rugbymiljøet.
-Du får forvaltningskompetanse.
-Du får kunnskap om arrangement.
-Du får tilgang på kurs og læring.
-Du får utvide kontaktflate og nye venner.
-Du får organisasjonserfaring.
-Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid.
-Du får en morsom og krevende «hobby» sammen med et profesjonelt styre.
-Du får erfaring som er et positivt tilskudd til jobb og karriere.

 

 

Nominasjon til Styret 2021

Det skal velges;

1 President for 2 år.

1 Visepresident for 1 år.

2 styremedlemmer for 2 år

2 vara for 1 år.

 

 

Navn:

Bilde:  (Legg ved et passende bilde i digitalt format )

Idrettslig involvering:

Klubb:

Mobil:

Fødselsdato:

Email:

Adresse:

Idrettslige prestasjoner:

Erfaring fra utdanning/jobb:

Erfaring fra organisasjonsarbeid og andre verv innen idretten:

 

Med vennlig hilsen

 

Valgkomiteen

Sofie Jane Hippsley (sofie.hippsley@gmail.com)

Jens Hestnes Andersen (jens.hest.and@gmail.com)

Ebbe A. TORP, ebbeatorp@yahoo.no 93603609

Close Button