Nye korona-tiltak

Beredskapsgruppen i NRF har hatt møte og ber alle være varsomme og lese regjeringens anbefalinger og følge nøye med på eventuelle lokale restriksjoner.

 

Regjeringen la i kveld frem nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet. De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for utøvelse av idrettsaktivitet for voksne.

For idrettsarrangementer med tilviste plasser åpnes det for inntil tre kohorter av 200 personer med to meters avstand mellom kohortene. Det vil si totalt 600 personer til stede på arrangementet. Uten faste tilviste sitteplasser på offentlige arrangementer åpnes det nå for maksimalt 50 personer. Tiltakene trer i kraft fra og med 9. desember og gjelder for fire uker med en innlagt ny vurdering etter to uker.

–  Regjeringens nye smittevernstiltak rammer dessverre til en viss grad både idrettsarrangementer, og utøvelsen av idrett for personer over 20 år. Vi er svært glade for at barne- og ungdomsidretten og toppidretten fortsatt kan gå som normalt. Dette har også vært et viktig budskap i vår kommunikasjon med myndighetene den siste uken, sier Berit Kjøll og legger til:

– Vi har samtidig forståelse for at myndighetene nå setter inn målrettede tiltak for å redusere antall kontaktpunkter i det norske samfunnet. Smittepresset er rekordhøyt og presset på helsevesenet øker dag for dag. Den trenden må snus og idretten vil bidra ved å følge opp tiltakene og sørge for en kontrollert og smittevernsforsvarlig gjennomføring av våre idrettsaktiviteter og arrangementer.

Idrettspresidenten kommer nå med en sterk oppfordring til hele idrettsbevegelsen om å fortsette å opptre ansvarlig og følge alle gjeldende smittevernstiltak.

– Bruk munnbind, hold avstand og pass på at antallsbegrensningene overholdes. Og viktigst: Hold dere hjemme hvis dere er syke eller har symptomer, sier Kjøll.

Viktig med treffsikre kompensasjonsordninger.

Kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet vil videreføres til sommeren 2022. Norges idrettsforbund vil på bakgrunn av konsultasjon med idrettsorganisasjonen gi innspill til innretningen for de nye støtteordningene.

– Norges idrettsforbund vil nå gå i dialog med myndighetene for å komme med våre innspill på innretningen til de nye kompensasjonsordningene som skal gjelde for første halvår 2022. Det er viktig at disse støtteordningene blir treffsikre og at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført, avslutter Kjøll.

Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Andre forskriftsmessige tiltak:

 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for treningssentre og svømmehaller.
 • Treningssentre og svømmehaller skal drives smittevernsmessig forsvarlig for å kunne holdes åpent.

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider

 

Close Button