Lisens 2022

Alle medlemmer av klubber i NRF er forsikret gjennom sitt medlemskap. Det er derfor viktig at alle medlemmer kan fremvise

Alle medlemmer av klubber i NRF er forsikret gjennom sitt medlemskap. Det er derfor viktig at alle medlemmer kan fremvise gyldig medlemskap gjennom Min Idrett.

Derso9m du skal spille kamp, så må du ha lisens. Lisensen inneholder en utvidet forsikring. Lisensen for 2022 ligger klar i Min Idrett for alle som tegnet lisens i 2021.

Dersom du ikke finner lisensen din, ta kontakt med medlemsansvarlig i klubben din.

For deg som skal bytte eller har byttet klubb, så gjør det det på Min Idrett. Her kan du også styre dersom du skal spille for en annen klubb i en kamp eller turnering.

Vær ute i god tid med overgang eller bytte, da klubbene skal godkjenne overgang til ny klubb.

Mer om lisenser:

 • Alle medlemmer har treningsforsikring gjennom klubbmedlemskap.
 • For å spille kamp må utøverne løse kamplisens. Denne dekning erstatter tidligere utvidet forsikring, men vilkårene er vesentlig forbedret
 • Klubbene har også mulighet til å etablere prøveforsikring på aktivitetsdager
 • Dersom du ikke har mulighet til å tegne lisens, ta kontakt med leder eller trener i klubben din: leder eller hovedtrener i klubb sende søknad til administrasjonen om å få dekket kamplisens til enkeltutøvere
  • Priser for lisenser:
  Aldersgruppe 13-19 20-26 >26
  Kamplisens 01.01-31.12 500 750 850
  Kamplisens 01.07-31.12 350 550 550
  Lisens tag + touch 200 – likt for alle
  Engangslisens 200 – likt for alle
 • Du kan lese mer om lisens og forsikringer her: 
Close Button