Kunngjøring: Ekstraordinært årsmøte utsettes

Styret i NRF har vedtatt å utsette ekstraordinært årsmøte i NRF.

Styret i NRF har vedtatt å utsette ekstraordinært årsmøte i NRF.

Oppdatering fra møtet med NIF og World Rugby 23. august

Sondre Sande Gullord, visepresident i NIF redgjorde for NIFs syn i saken: NIF er av den oppfatning
at ekstraordninært ting bør utsettes og det skal utabeides en løsning som ivaretar NRFs sine forpliktelser overfor World Rugby. NIF ønsker å støtte NRF med å få plass good gouvernance i tråd med NIFs og World Rugbys kriterier for medlemskap, samtidig som det skapes rom for NRF´s andre aktiviteter.

Jules og Erik Flågan redgjorde for World Rugbys syn i saken. Word Rugby var tydlig i sitt krav om kontroll over automonineme i NRF: Den foreliggende organisering er lovstridig og må endres. Det nasjonale forbundet som er medlem i World Rugby må ha fullstendig kontroll på egen aktivitet.

Det ble gitt et mandat fra World Rugby til å utarbeide et forslag som tilfredstiller både krav fra World Rugby og NIF.

Dette må synliggjøres bedre da det er mange rundt om i organisasjonen som ikke helt forstår at den nåværende organiseringen er lovstridig.

Styret foretok følgende vedtak:

Tidligere vedtak: Rugby League Norge tilsluttede NRF klubber og NRF Klubber som både har World Rugby/NRF aktivitet og Rugby League aktivitet skal for å opprettholde medlemskap i NRF innen en – 1 – måned, dvs. innen 08.09 2023, jf. NIF lov § 14-6

Vedtak: Utsettes

Tidligere vedtak: Avvikle sitt medlemskap i Rugby League Norge :
Vedtak: Utsettes

Tidligere vedtak: NRF Klubber skal skille ut Rugby League aktivitet i en egen selvstendig juridisk enhet som får søke sin tilslutning til Rugby League Norge.

Vedtak: Utsettes

Tidligere vedtak: Klubber med Rugby League eller identifikatorer til Rugby League i klubbnavn plikter å endre navn slik at enhver form for identifikasjon med, tilhørighet eller tilknytning til Rugby League ikke forekommer.

Vedtak: Utsettes

Vedtak: Ingen klubber som er medlem av NRF skal i8.9 til 8.10 foreta handlinger som utfordrer eller som kan oppfattes som utfordring av World Rugbys lover eller vedtak og den påkrevde integritet NRF er forpliktet til å ivareta iht. slike regler. Brudd på dette vedtak i perioden vil styret vurdere etter NRFs lov § 4

Tidligere vedtak: Styret vedtok innkalling til ekstraordinært årsmøte i NRF den 28.08 2023 klokken 18.00, jf. NRF § 19 (1) (a) iht. vedlagte innkalling med saksliste, jf. NRF § 19 (2) og dokumentasjon fra World Rugby.
Vedtak: Utsettes

Protokoll fra styremøte

Close Button