Kretsting i Oslo Rugbykrets

Styret i Oslo Rugbykrets annonserer herved kretsting for Oslo Rugbykrets. Kretstinget avholdes tirsdag 9. mars 2021, kl.18.00. Møtet vil bli avholdt digital.

 

Klubbene melder inn sin representant (1 stk) til kretstinget senest én uke før kretstinget via epost, eller stiller med skriftlig fullmakt på kretstinget dersom ikke leder, som registrert i Brønnøysundregisteret, stiller.
Observatører kan stille med 1 representant.

Her er sakspapirer: Oslo Rugbykrets Sakspapirer samlet
En av de viktigste sakene på agendaen er fremtidig organisering av Norges Rugbyforbund. Styret i NRF har vedtatt at det skal opprettes 4 regioner, men det er foreløpig opp til klubbene selv om de ønsker å beholde kretsen.

Her er saken:
Nedleggelse av Oslo rugbykrets.
Norges rugbyforbund opprettet ved styrevedtak 07.06.2020 fire regioner, som nå eksisterer i tillegg
til de to kretsene som allerede eksisterte. Oslo rugbykrets er en av disse to kretsene. Vedtaket ble
fattet på bakgrunn av en høringsrunde blant klubber og kretser. Det siste året har NRF region øst hatt
et interimsstyre, og regionen ble formelt og endelig opprettet på stiftelsesmøtet 19. februar 2021.
Styret i Oslo rugbykrets ser dermed behovet for å vurdere om det er nødvendig å organisere
idrettene underlagt Norges rugbyforbund i både krets og region.
Oslo rugbykrets sendte 4. februar høringsnotat (vedlagt) til klubbene om fremtidig organisering av
rugby i Oslo og på østlandet. Frist for eventuelle kommentarer til notatet ble satt til 19. februar. Oslo
rugbykrets har mottatt en uttalelse fra Oslo rullestolrugbyklubb som uttaler at de støtter styrets
forslag om å be Norges rugbyforbund legge ned Oslo rugbykrets.

Velkommen til kretsting!

Med vennlig hilsen

 

Trond Larsen

Leder Oslo rugbykrets

 

Close Button