Jubler for full gjenåpning

NRF ønsker å takke e for all støtte og forståelse vi har fått fra medlemmene i denne utfordrende tiden.

Regjeringen informerte fredag om at gjenåpningen av samfunnet vil starte allerede fra 25. september. – Dette er en jubeldag for hele det norske samfunnet, og ikke minst for idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Dette har vi ventet på i 18 måneder. Nå er dagen endelig kommet hvor vi får en tilnærmet normal hverdag tilbake. Endelig kan vi åpne opp dørene igjen og fylle arenaene for alle som ønsker å ta del i store idrettsøyeblikk, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Helsedirektoratet og FHI mente utfra en helhetsvurdering at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap. Det støttet regjeringen, men ønsket en enda tidligere gjenåpning. Det betyr at blant annet følgende restriksjoner vil fjernes:

  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

Det vil fremdeles være krav om å isolere seg dersom man har covid-19, samt følge smittevernråd og anbefalinger som å holde seg hjemme dersom man er syk.

Nå kommer belønningen til idrettsorganisasjonen
På selveste dagen som idretten har valgt til å markere gjenåpningen av idretten, vil den nye idrettshverdagen være tilbake, og betydningen av #tilbaketilidretten kunne ikke passet bedre. Det har vært en lang periode uten normal aktivitet, men nå får idretten endelig sin belønning.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke regjeringen og norske myndigheter for en solid håndtering av den pågående pandemien. Samtidig vil jeg takke hele idrettsorganisasjonen, alle våre frivillige, mammaer og pappaer, trenere, støtteapparat og våre medlemmer som har stått på hver eneste dag, og hvor de lojalt og samvittighetsfullt har fulgt smitteverntiltakene gjennom hele pandemien. Idretten har vært forbilledlig og vist seg sitt samfunnsansvar bevisst. Nå kommer belønningen! Endelig er hele idretten gjenåpnet – også for publikum, sier Kjøll.

Regjeringen forlenger støtteordningene ut 2021
Forlengelsen gjelder «Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren» og «Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren».  

– Jeg er glad for at kompensasjonsordningene fortsetter ut året. Selv om nasjonale restriksjoner nå opphører, kan det fortsatt bli aktuelt med lokale nedstengninger og andre restriksjoner på grunn av større smitteutbrudd som vil kunne påvirke idretten negativt. Kompensasjonsordningene skaper den nødvendige forutsigbarheten som idretten trenger, avslutter Kjøll.

For å kunne motta støtte fra ordningene som nå forlenges, er det en forutsetning at søker kan vise til at aktiviteten er rammet av smittevernbestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter. Søker må videre kunne dokumentere at merkostnader og mindreinntekter er en direkte konsekvens av offentlige restriksjoner, råd eller anbefalinger.

Close Button