Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Ålesund Rugbyklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Ålesund rugbyklubb.

 

Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i Ålesund Rugbyklubb. Forslag til kandidater til styret sendes til NRF: acr@rugby.no

INVITASJON TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

DATO: 4. april

 

TIDSPUNKT: kl 18.00

 

STED:   Digitalt på zoom,

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes den 4. april 2022

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne sakslisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Foreta følgende valg:

12.1 Styre:

– leder

– nesteleder

– styremedlem

Sak 9. Prokura og signaturrett: Styrets leder sammen med nestleder

 

 

Close Button