Idrettstinget 2019 er historie – Norges Rugbyforbund er fornøyd med tingforhandlingene

Idrettstinget 2019 ble avholdt på Lillehammer. Det levnes ingen tvil om at det går godt i Norsk idrett. Idrettsstyret som

Idrettstinget 2019 ble avholdt på Lillehammer. Det levnes ingen tvil om at det går godt i Norsk idrett. Idrettsstyret som ble valgt i 2015 med Tom Tvedt som Idrettspresident i spissen overleverer et idrettsfelleskap med gode forutsetninger for fremtiden. Norges Rugbyforbund deltok aktivt i forhandlingene og er sikre på at rugbyens interesser er ivaretatt.  

Norsk idrett har igangsatt en moderniseringsprosess. Dette er viktig for NRF. Ikke minst viktig for hvordan vårt medlemsregister, hjemmeside og andre portaler skal fungere slik at vår hverdag blir bedre. Hovedmålsetting for moderniseringsprosessen er å sørge «sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon». Som et eksempel kan vi nevne at nå benytter alle våre idrettslag «Min idrett». Noe vi skal bli enda flinkere på å benytte da NRF støtter og anser moderniseringsprosessen som viktig for NRFs utvikling.

Under åpningen av Idrettstinget holdt kulturminister Trine Skei Grande en forrykende tale. Hennes mål er at flere barn og unge skal få delta i idretten, idretten skal jobbe aktivt mot en bedre kjønnsbalanse og at idretten skal være tilgjengelig for flest mulig. I tillegg til dette vil hun styrke en allerede god toppidrett hvor vi skal være forbilder for resten av verden, og at offentlig tildelinger til internasjonale mesterskap skal økes. Kanskje dette medfører at NRF kan arrangere større internasjonale mesterskap i Norge igjen?

For dere som har følget med i media var det svært jevnt i kampen om å bli ny Idrettspresident. Tom Tvedt ønsket gjenvalg, og ble nominert av Norges Svømmeforbund. Tvedt har gjort en god jobb for hele Norsk idrett, og han har ofte vist sin glede ovenfor våre idretter. NRF takker Tvedt for det han har gjort og de saker han har jobbet for. Ikke minst vil vi takke Tvedt for hans flotte ord om Rullestolrugby i sin åpningstale til Idrettstinget. Her ble det vist til Rullestolrugbys rolle i samfunnet, og hvor viktig at alle mennesker i vårt samfunn har lik rett til å utøve idrett. Tom du er god som gull!

Da Tvedt ikke ble valgt, ble det veldig spennende mellom de to andre kandidatene. Med to fattige stemmer vant Berit Kjøll, og er ny Idrettspresident. Kjøll er en aktivt og sterk kvinne. Hun vil ha spesielt fokus på tydeligere ledelse, at idretten skal ta et større samfunnsansvar og at man skal styrke idrettens rammebetingelser. Våre to representanter fikk god dialog med Kjøll og har invitert henne til både NM 7s og NM Rullestol under NM-Veka 2019.

Idrettstinget vedtok også fem viktige resolusjoner, som NRF stiller seg 100% bak. Les dem her.

På Idrettstinget deltok både NRFs vispresident Karl-Fredrik Velle og styremedlem Erik Baret.

Tilslutt vil vi takke avtroppende Idrettsstyre for god jobb for Norsk idrett. Særlig takk til vår kontaktperson i Idrettsstyret Sigbjørn Johnsen. I tillegg til Sigbjørn har Sondre Sande Gullord bidratt aktivt i vårt forbund. Sondre er med videre, og vi ønsker han som vår kontaktperson i Idrettsstyret. Det resterende Idrettsstyret er godt sammensatt, og NRF er svært godt fornøyd med at Emilie Zakariassen ble valgt inn i styret. En kandidat som ble felles fremmet under tinget av Norges Brettforbund og NRF. Vi ønsker det nye Idrettsstyret lykke til med jobben.

Bli kjent med hele det nye Idrettsstyret her.

Close Button