Bli med på kampanjen #tilbaketilidretten

På kampanjesiden #tilbaketilidretten kan klubbene hente gratis materiale til kampanjen.

Norges Idrettsforbund har laget en egen kampanjeside for klubber som ønsker å delta. Siden finner du her: 
Kampanjen #tilbaketilidretten vil være ett av flere viktige bidrag i gjenåpningen av idretten, foruten gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv. Målsetningen er å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt å slutte som følge av koronapandemien.

Idrettsforbundet, særforbund og idrettskretser har lenge jobbet sammen om kampanjen #tilbaketilidretten. Nå ser idretten frem til full gjenåpning, hvor alle som ønsker å delta i idretten inviteres til en åpen dag/ åpen uke i regi av idrettslagene rundt om i landet.

Alle rugbyklubbene oppfordres til å sette av 25. september og gjerne hele uke 39, hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag i idrettslagets regi, og gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement. Idrettsråd, idrettskretser, særforbund og særkretser vil bistå idrettslagene i planleggingen og gjennomføringen av idrettens gjenåpningsdag/uke.

Vi oppfordrer alle klubbene til å fortsette makeringen i ukene 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne, og send oss gjerne informasjon om åpne dager i forbindelse med gjenåpning.

Close Button