Status rugbyaktiviteter korona

  Oppdateres fortløpende: Oppdatert 30.juni Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og

 

Oppdateres fortløpende: Oppdatert 30.juni

Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene er på plass innen de ulike idrettene. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt.

Oppdateres fortløpende: Oppdatert 17.april.Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.
Hvert særforbund kan komme med idrettsspesifikke presiseringer anbefalinger:
Beredskapsgruppen i NRF fastholder sitt vedtak om at all nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men at NRF vil ta en ny vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet så snart Helsedirektoratet åpner for dette.

Dette betyr at organisert rugbytrening i klubber under Norges Rugbyforbund fortsatt ikke er tillatt.
NRF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å benytte tiden til å fylle på med kunnskap: Gjennom Idrettskretsene, e-læringsportalen til NRF, eller andre digitale plattformer som Rugby Europe som har også en digital kunnskapsportal der det det er mulig å ta kurs.

Rugby Europe kansellerer alle kamper og turneringer på ubestemt tid.:
President Octavian Morariu sier, vi lever i en eksepsjonell tid hvor vi må ta corona viruset alvorlig, helse, ve og vel av alle involvert i vår sport må være våres prioritet. NRF styret stiller seg 100% bak RE beslutning.

Ta kontakt med beredskap@rugby.no dersom du har spørsmål knyttet til korona eller til rugbykontoret dersom du har spørsmål knyttet til kurs/ opplæring eller andre spørsmål.

Beredskapsgruppen har hatt møte 24. mars:
All nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men vi vil ta en vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet 14. april.

Beredskapsgruppen har hatt møte 17. mars: Beredskapsgruppen har vedtatt å avlyse kampen mot Moldova 2.mai. NRF oppfordrer videre klubber som har hatt økonomiske tap i forbindelse med situasjonen om å ta kontakt med GS eller president eller søke midler via vår søknadsportal.
Vi vurderer situasjonen fortløpende og ber vår medlemmer om å avvente bestilling av reiser til aktiviteter som skal foregå i mai. Nytt møte i beredskapsgruppen er satt til 24.mars. Dersom du har spørsmål eller saker som som du ønsker behandlet av gruppen, så kan de sendes til beredskap@rugby.no.

NRF har i dag (torsdag 12. mars) besluttet å avlyse alle NRF arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.
NRF har opprettet en egen beredskapsgruppe for korona. Har du spørsmål knyttet til utbruddet: Ta kontakt med beredskapsgruppen på beredskap@rugby.no.
Norges Idrettsforbund har også nå avlyst all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning.

Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset.  NRF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte, samt klubber og regionene, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.

Treningsaktivitet lokalt er også avlyst gjennom Norges Idrettsforbund.

Rugby Europe kansellerer alle sine kamper frem til 15. april.

XV Senior Men and Women International Championships games, including the last Round of Rugby Europe Championship planned this weekend – a total of 12 games
– XV U20 European Championship in Coimbra, Portugal from March 22nd to 28th
– XV U18 European Championship in Kaliningrad, Russia from April 12th to 18th
– XV U18 Development games in Serbia and Czech Republic

I Norge gjelder følgende:
Unntak: Ingen
Landslagsaktivitet – Ingen

Evaluering av situasjonen skjer fortløpende og endelig avgjørelse om sesongen videre fra 1. mai blir besluttet senest 15 april. Planlagte utreiser til Moldova og Finland for landslagene 30.april går som planlagt inntil videre

NRF har satt opp en korona beredskaps gruppe som skal møtes en gang i uken, og oppdateringer vil bli plassert på rugby.no og sosiale medier

Close Button