Rugbyforbundets koronaregler

NRF utarbeidet plan for åpne opp rugby på bakgrunn av mal fra Swiss Rugby Union, med et exit-konsept fra lockdown.

 

Beredskapsgruppen i NRF har videre tatt følgende vedtak 2. oktober
Spiller over 20 år er i fase 3 på «Tilbake til Rugby»-plakat fra og med 12. oktober.
I første del av fase 3 er det kun tillatt med TAG. Følg med på lokale begrensninger.

Unngå unødvendig nærkontakt, og meld fra til NRF dersom det oppstår smitte blant utøverne.

Barn og ungdom til om med 19 år kan spille i fase 4.

Dersom det skal avholdes kamper så skal NRF kontaktes og protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges.

Vedtaket medfører at NRF nå tillater regionale kamper for barn og ungdom under 19 år, mens kamper for utøvere over 20 år fortsatt ikke er tillatt. For denne aldersgruppen kommer vi fortløpende med andre tilbud – neste er tilbud om å delta på kamper online gjennom e-sport. Dette tilbudet gjelder også til utøvere under 20 år.

Send oss gjerne spørsmål på beredskap@rugby.no

Protokoll for barne- og ungdomsidrett
NRF sine koronaregler er utviklet på bakgrunn av et konsept fra Swiss Rugby: Konseptet er designet for å gradvis oppstart av rugby, med utgangspunkt i regler gitt av Helsedirektoratet og NIF, som samtidig garanterer spillerens velferd og sikkerhet og samtidig maksimerer skadeforebyggende strategier:
En idrett kan ikke gjenoppta sin virksomhet at forbundet har laget en plan for oppstart.
Naturligvis vil dette konseptet kontinuerlig tilpasses avhengig av regler og forskrifter gitt av Helsedirektoratet, NIF og World Rugby.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
Koronareglene til NRF er delt inn i 5 faser

Risikovurdering og hygiene
Gjennom de fem fasene forblir alltid følgende regler på plass:

 1. Hygiene: Spillerne må vaske eller desinfisere hendene før og etter hver trenings- eller konkurranse økt, og unngå å berøre ansiktet.
  Hoste eller nyse i albuen.
  Hver spiller må ta med sin egen vannflaske, merket med navnet sitt. Spillerne oppfordres til å nøye følge Helsedirektoratets regler mot smitte og respektere helse, forebygging og generelle anbefalinger.

 

 1. Selvvurdering: Hver spiller må gjennomføre en selvvurdering før han/hun går på trening eller deltar i konkurranse: Har jeg ett av følgende symptomer:
  symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, pustebesvær)
  ELLER
  Feber over 38 grader
  ELLER
  plutselig tap av lukt eller smak.
  Hvis JA: ikke gå på trening / konkurranse, følg råd fra lokale helsemyndigheter

Hver spiller må informere sin trener hvis svaret på spørsmålet over er JA. Hver klubb har ansvaret for å sikre at denne informasjonen blir gitt av spillerne sine, og at resten av gruppen er tar ansvar hvis en spiller har slike symptomer.
En spiller kan ikke gå på trening hvis han / hun har noen av symptomene ovenfor, eller hvis han / hun eller noen i deres husstand har fått diagnosen COVID-19.

 

 1. Sporing av smitte: Klubben må holde oversikt over fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer til hver person som er tilstede på treningsøkten, og på hver konkurranse.

 

 1. Sikkerhet for spillere: som alltid er tilfelle i rugby, må spillersikkerhet forbli i sentrum for hver aktivitet, det være seg i trening eller i konkurranse. Denne regelen får en ekstra spesiell betydning i den nåværende tiden, da skadeforebygging ikke bare tjener til å holde spillere sunne, men også til å unngå overbelastning av vårt helsevesen.

 

 1. Transport til og fra trening
  Spillerne oppfordres til å gå eller dra på trening på sykkel. De som bor lenger unna, oppfordres i dagens situasjon til privat transport, for å unngå overfylt kollektivtransport. De som må bruke kollektivtransport, bør prøve å unngå rush trafikk. Om nødvendig må treningstid og varighet tilpasses.

 

 1. Infrastruktur
  Alle rugbyklubber er forpliktet til å samarbeide tett med sine lokale myndigheter og kommuner om gjenåpning og bruk av idrettsanleggene, samt om å overholde all hygiene regler som er satt av ledelsen for det spesifikke anlegget/ banen du bruke.
  Spillerne anbefales å komme på trening i treningsklær, ta med og skifte klær og dusje etter å ha trent hjemme. I tillegg forventes det at alle tar med seg mat og drikke og holder dem adskilt og alltid godt merket med navn.Om mulig: dispenser for antibac og engangspapir med avfallsbeholdere skal settes på plass.

 

 1. Organisering av trening og konkurranser
  Trygg oppstart for rugbytrening og kamper er utformet i fem faser:
  Hver nye fase kan bare nås når Helsedirektoratet har godkjent nytt regelverk. Hver fase er selvfølgelig også avhengig av kommuners individuelle beslutninger om å åpne idrett på nytt og gjennomføre de nye regelsettene: Det anbefales at klubber følger med på lokale tilpasninger i sin kommune.Fase 1
  Vi anbefaler at klubbene starter trening forsiktig opp og starter i fase 1, dette for å få i gang gode rutiner før klubben starter på Fase 2: Før klubbtreningen starter opp igjen, må hver spiller, i den daglige egenvurderingen, gå gjennom følgende spørsmål:
  Har jeg for øyeblikket noen av disse symptomene:
  symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, kortpustethet)
  ELLER
  Feber over 38 grader
  ELLER
  plutselig tap av lukt eller smak.
  JA -> Ikke start trening, følg instruksjonene Helsedirektoratet.
  NEI -> Neste spørsmål
  2. Har jeg for øyeblikket COVID-19, eller hadde jeg det de siste 2 månedene, så vidt jeg vet?
  JA -> Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne
  NEI -> Neste spørsmål
  3. Har jeg en historie med hjerteproblemer eller andre helsetilstander?
  JA: Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne
  NEI: OK, du kan gå på trening med fase I
  Følgende regler skal holdes:
  a. Antall personer: Ikke mer enn 20 personer kan samles til trening, men mindre grupper anbefales i starten.
  b. Sosial distanse: 1 meter avstand må til enhver tid overholdes mellom spillerne: Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
  c. Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Fase 1:
Treningsøkter for små grupper.
Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom enkeltpersoner, hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen utøver.
Forsøk å holde treningsgruppene alltid til de samme personene.
Intensiteten og varigheten av treningsøktene må være moderat: Maks 1 time, mindre enn 80% av maks hjertefrekvens.

Spesifikke aktiviteter i fase 1:
Styrke
Eksplosiv trening
Kondisjonstrening
Stretching
Skadeforebyggende trening
Teknisk trening
Trening på individuelle ferdigheter
Taktisk arbeid m.m.
Individuell sparking
Spill som involverer disse ferdighetene, og bruk alltid 1-meters regelen
Ingen passering av ballen fra den ene spilleren til den andre, hver spiller må ha sin egen ball.
Dersom det gis lov til å kaste ball, kan følgende aktiviteter legges til:
Pasninger
Innkast
Spill som involverer disse ferdighetene.
Vær oppmerksom på:
For å unngå oppretting av smitteklynger: Dersom en person i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen vende tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase 2
Antall personer: Ikke mer enn 20 personer i treningsgruppen
Sosial avstand: Det må fortsatt overholdes 1 meter avstand mellom spillerne.
Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
Generelt
Øvelser i større gruppe, (max 15-20 personer).
Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom spillerne. Hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen idrettsutøver.
Spesifikke aktiviteter fase II:
Styrke og kondisjon
Pasninger, spark og innkast
Baklinje uten forsvar
Angrepslinje
Løpe på linje med 1 meters avstand
Selv om spillet involverer en større gruppe – må 1-meterslinjen for avstand opprettholdes.
Vær oppmerksom på:
For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase 3
Antall personer: 20
Sosial distansering: Fase III kan lanseres når regler for å holde avstand er lettet av myndighetene og noe kroppskontakt er tillatt, for eksempel i fotball, basketball og håndball.
Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, lett kontakt
Spesifikke aktiviteter:
Styrke og kondisjon
Pasninger, spark, innkast.
Liten eller stor gruppe med lett motstand.
Baklinje eller angrepslinje med lett motstand.
Touch rugby med fullt lag.
Vær oppmerksom på:
For å unngå oppretting av klynger, personer på laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase 4

Antall personer: 20 trening
200 arrangement

Sosial distansering: Fase 4 kan lanseres når reglene for sosial distansering er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.
Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, full kontaktforberedelser til konkurranser.
Spesifikke aktiviteter:
Styrke og kondisjon
Pasninger, spark, innkast.
Liten eller stor gruppe med fullt forsvar.
Baklinje eller angrepslinje med fullt forsvar.
Innkast og scrum med motstandere.
Trening med hele lag.
Vær oppmerksom på:
For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til karantene med mindre en test kan utelukke at de har inngått COVID-19. Karantene må holdes i 10 dager.
De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase 5
Fase 5 kan lanseres når reglene for sosial distanse er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.
Generell praksis:
Treningsøkter for hele laget, vennskapskamper, forberedelse til oppstart av mesterskap eller liga.

Close Button