Ting 2021

18. april 2021 er det Forbundsting i NRF.

Har du husket å melde deg på Forbundsting i NRF ?
Invitasjon til Forbundsting 2021
Alle sakspapirer finner du under: Tinget 2021

Forbundsting 18. april kl 10.00 – 14.00 (Digitalt)
Tinget vil foregå digitalt og på onsdag 14. april vil alle delegatene få opplæring i GoPlenum, som er NIFs digitale plattform for avholdelse av digitale ting.
Du finner saksliste og dokumenter under Tinget 2021. 
På Tinget 2021 skal blant annet langtidsplan for forbundet vedtas og det skal velges nytt styre for NRF.

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet Rugbyforbundet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Klubben må ha vært medlem av forbundet i minimum 6 måneder for at delegatene skal ha stemmerett (ref. NIFs lov § 10-3). Se ytterligere bestemmelser om stemmerett i NRF lov § 7.

 

Spørsmål vedr ting og påmelding sendes til acr@rugby.no

Close Button