Rugbyforbundets koronavettregler

  Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Idrettens smittervernregler kan leses her:  Protokoll for Barne- og

 

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Idrettens smittervernregler kan leses her: 

Protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges. Denne protokollen ligger her. 

Hvert særforbund kan komme med idrettsspesifikke presiseringer anbefalinger:

Her er de fellesidrettslige reglene:
Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

NRF utarbeidet en plan for åpne opp rugby på bakgrunn av mal fra Swiss Rugby Union, med et exit-konsept fra lockdown. Konseptet er designet for å gradvis starte idretten vår igjen, alt mens vi respekterer reglene gitt av Helsedirektoratet og NIF, og samtidig garanterer spillerens velferd og sikkerhet og samtidig maksimerer skadeforebyggende strategier: En idrett kan ikke gjenoppta sin virksomhet at forbundet har laget en plan for oppstart.

Naturligvis vil dette konseptet kontinuerlig tilpasses avhengig av regler og forskrifter gitt av det Helsedirektoratet, NIF og World Rugby. World Rugby utsteder også sportsspesifikke direktiver for en retur til spill, som NRF vil innlemme i sitt tekniske konsept.

Dette konseptet gjelder for voksne spillere så vel som U18 og U16.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler. Det skal utarbeides egne regler for aktiviteter for barn og unge, i denne gruppen er det disse retningslinjene som følges.

KORONAREGLER FOR RUGBY:

Risikovurdering og hygiene

Gjennom de fem fasene forblir alltid følgende regler på plass:

1. Hygiene: Spillerne må vaske eller desinfisere hendene før og etter hver trenings- eller konkurranse økt, og unngå å berøre ansiktet.
Hoste eller nyse i albuen.
Hver spiller må ta med sin egen vannflaske, merket med navnet sitt. Spillerne oppfordres til å nøye følge Helsedirektoratets regler mot smitte og respektere helse, forebygging og generelle anbefalinger.

2. Selvvurdering: Hver spiller må gjennomføre en selvvurdering før han/hun går på trening eller deltar i konkurranse:

Har jeg ett av følgende symptomer:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, pustebesvær)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.
Hvis JA: ikke gå på trening / konkurranse, følg råd fra lokale helsemyndigheter

Hver spiller må informere sin trener hvis svaret på spørsmålet over er JA. Hver klubb har ansvaret for å sikre at denne informasjonen blir gitt av spillerne sine, og at resten av gruppen er tar ansvar hvis en spiller har slike symptomer.

En spiller kan ikke gå på trening hvis han / hun har noen av symptomene ovenfor, eller hvis han / hun eller noen i deres husstand har fått diagnosen COVID-19.

3. Sporing av smitte: Klubben må holde oversikt over fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer til hver person som er tilstede på treningsøkten, og på hver konkurranse.

4. Sikkerhet for spillere: som alltid er tilfelle i rugby, må spillersikkerhet forbli i sentrum for hver aktivitet, det være seg i trening eller i konkurranse. Denne regelen får en ekstra spesiell betydning i den nåværende tiden, da skadeforebygging ikke bare tjener til å holde spillere sunne, men også til å unngå overbelastning av vårt helsevesen.

2. Transport til og fra trening

Spillerne oppfordres til å gå eller dra på trening på sykkel. De som bor lenger unna, oppfordres i dagens situasjon til privat transport, for å unngå overfylt kollektivtransport. De som må bruke kollektivtransport, bør prøve å unngå rush trafikk. Om nødvendig må treningstid og varighet tilpasses.

3. Infrastruktur

Alle rugbyklubber er forpliktet til å samarbeide tett med sine lokale myndigheter og kommuner om gjenåpning og bruk av idrettsanleggene, samt om å overholde all hygiene regler som er satt av ledelsen for det spesifikke anlegget/ banen du bruke.

Det antas at i 1. fase vil garderober, dusjer, serveringsfasiliteter eller kiosk som normalt tilbys av idrettsanleggene forblir stengt.
Spillerne må komme på trening i treningsklær, ta med og skifte klær og dusje etter å ha trent hjemme. I tillegg forventes det at alle tar med seg mat og drikke og holder dem adskilt og alltid godt merket med navn.
Ingen organiserte eller spontane sosiale sammenkomster skal holdes, foruten treningsøktene.

Om mulig: dispenser for antibac og engangspapir med avfallsbeholdere skal settes på plass.

4. Organisering av trening og konkurranser

Trygg oppstart for rugbytrening og kamper er utformet i fem faser:

Hver nye fase kan bare nås når Helsedirektoratet har godkjent nytt regelverk. Hver fase er selvfølgelig også avhengig av kommuners individuelle beslutninger om å åpne idrett på nytt og gjennomføre de nye regelsettene: Det anbefales at klubber følger med på lokale tilpasninger i sin kommune.

Fase I

Norges rugbyforbund kunngjør til enhver tid hvilken fase vi står i. Lokale variasjoner kan forekomme.
Før trening i klubb, må hver spiller, i den daglige egenvurderingen, gå gjennom følgende spørsmål:

1. Har jeg for øyeblikket noen av disse symptomene:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, kortpustethet)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.

JA -> Ikke start trening, følg instruksjonene Helsedirektoratet.

NEI -> Neste spørsmål

2. Har jeg for øyeblikket COVID-19, eller hadde jeg det de siste 2 månedene, så vidt jeg vet?

JA -> Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI -> Neste spørsmål

3. Har jeg en historie med hjerteproblemer eller andre helsetilstander?

JA: Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI: OK, du kan gå på trening med fase I

 

a. Antall personer: Ikke mer enn 20 personer kan samles til trening, men mindre grupper anbefales i starten.

b. Sosial distanse: 1 meter avstand må til enhver tid overholdes mellom spillerne: Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.

c. Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Trening i fase 1:

Treningsøkter for små grupper.

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom enkeltpersoner, hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen utøver.

Forsøk å holde treningsgruppene alltid til de samme personene.

Intensiteten og varigheten av treningsøktene må være moderat: Maks 1 time, mindre enn 80% av maks hjertefrekvens.

Spesifikke aktiviteter i fase 1:

Styrke
Eksplosiv trening
Kondisjonstrening
Stretching
Skadeforebyggende trening
Teknisk trening
Trening på individuelle ferdigheter
Taktisk arbeid m.m.
Individuell sparking

Spill som involverer disse ferdighetene, og bruk alltid 1-meters regelen

Ingen passering av ballen fra den ene spilleren til den andre, hver spiller må ha sin egen ball.

Dersom det gis lov til å kaste ball, kan følgende aktiviteter legges til:

Pasninger
Innkast
Spill som involverer disse ferdighetene.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger: Dersom en person i treningsgruppen  får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen vende tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase II :

Antall personer: Ikke mer enn 20 personer i treningsgruppen

Sosial avstand: Det må fortsatt overholdes 1 meter avstand mellom spillerne.

Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Generellt

Øvelser i større gruppe, (anbefalt 15-20 personer).

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom spillerne. Hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen idrettsutøver.

Spesifikke aktiviteter fase II:

Styrke og kondisjon
Passninger, spark og innkast
Baklinje uten forsvar
Angrepslinje
Løpe på linje med 1 meters avstand
Selv om spillet involverer en større gruppe – må 1-meterslinjen for avstand opprettholdes.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase III

Premiss:

Antall personer: 30+

Sosial distansering: Fase III kan lanseres når regler for å holde avstand er lettet av myndighetene og noe kroppskontakt er tillatt, for eksempel i fotball, basketball og håndball.

Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, lett kontakt

Spesifikke aktiviteter:

  • Styrke og kondisjon
  • Passninger, spark, innkast.
  • Liten eller stor gruppe med lett motstand.
  • Baklinje eller angrepslinje med lett motstand.
    Touch rugby med fullt lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av klynger, personer på laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase IV

Premiss:

Sosial distansering: Fase IV kan lanseres når reglene for sosial distansering er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele teamet, full kontaktforberedelser til konkurranser.

Spesifikke aktiviteter:

Styrke og kondisjon

Pasninger, spark, innkast.

Liten eller stor gruppe med fullt forsvar.

Baklinje eller angrepslinje med fullt forsvar.

Innkast og scrum med motstandere.

Trening med hele lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til karantene med mindre en test kan utelukke at de har inngått COVID-19. Karantene må holdes i 10 dager.
De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase V

Fase V kan lanseres når reglene for sosial distanse er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele laget, vennskapskamper, forberedelse til oppstart av mesterskap eller liga.


 

 

Close Button