Oppsummering av ekstraordinært forbundsting 11. mai

I påvente av protokoll fra ekstraordinært forbundsting oppdaterer vi her med de viktigste sakene som ble behandlet og vedtatt. Siden

I påvente av protokoll fra ekstraordinært forbundsting oppdaterer vi her med de viktigste sakene som ble behandlet og vedtatt.

Siden ordinært forbundsting ikke kunne gjennomføres etter loven 30. mars, gjennomførte NRF ekstraordinært forbundsting 11. mai. Under oppsummerer vi kort saker som ble behandlet.

Rugby League ble vedtatt inn som aktivitet underlagt NRF. Dette betyr at alle idrettslag og medlemmer som bedriver aktiviteten Rugby League fortsetter som medlemmer hos NRF. Samtidig skal konkurransene og bredde tilbudet utvikles. Styret er godt fornøyde med dette vedtaket da rugbyidrettene er nå offisielt samlet under samme paraply, og vi kan se fremover mot å bedre rammevilkårene for våre aktiviteter.  NRF vil fortsatt forholde seg til World Rugby som sitt internasjonale forbund vi har tilknytning til. Idretten Rugby League vil inneha sitt medlemskap hos sitt internasjonale forbund gjennom Rugby League Norge. Vi vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende denne sak.

Det ekstraordinære forbundstinget vedtok også en ny lov for NRF. Denne loven er i bunn og grunn en oppdatering av vår lov fra 2016 og følger NIFs lovnorm. Den største endringen er at vi går tilbake til årsmøter = vi har årsmøte hvert år. I tillegg til dette velges president, vise president og styremedlemmer for to år av gangen. Hvor tre styrerepresentanter er på valg hvert årsmøte. Begge varaer velges for et år.

Det ble også gjennomført valg, og følgende er NRFs forbundsstyre:

President

Per Thorkildsen (Horten RK), valgt for to år

Vise president

Karl-Fredrik Velle (Porsgrunn RK), valgt for et år

Styremedlemmer

Ingrid Sæther Houge (NTNUI Rugby), valgt for to år

Erik Baret (Klyve IL – Rullestolrugby), valgt for to år

Silje-Elin Skrede (Sagene IF – Rugby), valgt for et år

Henrik Mærøe (Horten RK), valgt for et år

Varamedlemmer

Marita Evjen (Sagene IF – Rugby), valgt for et år

Lee Johnson (Bodø RSK), valgt for et år

Det nye styret er svært klar for å starte samarbeidet mot å bedre rammevilkårene for rugbyidretten i Norge.

I helgen har det ikke bare vært møtevirksomhet. Vårt kvinner 7s landslag har deltatt i Nancy 7s i Frankrike. Her møtte kvinnene landslagene fra Sør Afrika, Georgia og Polen i gruppespillet. Det ble tre tap, men i semifinalen i trophy sluttspillet vant Norge over Georgia og skal spille trophy finale mot Perigord senere i dag søndag. Lykke til.

I tillegg til kvinnenes turnering nå i helgen skal de senere i sommer spille EM 7s. Nå i nærmeste fremtid kan vi se mot følgende kamper og turneringer i tillegg til nasjonale kamper og turneringer.

  • EM finale i divisjon C for Rugby League landslaget mot Hellas 18. mai i London.
  • 15s herrer Norge spiller Rugby Europe Int Championship mot Latvia i Horten 25. mai
  • NM Veka Rullestol og 7s 2019 26.-30. juni i Stavanger

Vi gleder oss!

Close Button