Nytt fra NRF

Det er stor aktivitet i forbundet og mange gledelige nyheter for medlemmene: Vi kommer til å legge ut nyheter fortløpende

Det er stor aktivitet i forbundet og mange gledelige nyheter for medlemmene: Vi kommer til å legge ut nyheter fortløpende på denne siden, med relevante linker – slik at alle kan følge med på hva som skjer:

2020 blir et spennende år for Norges Rugbyforbund. Vi starter året med ny forsikringsavtale, ny webshop. Fra 1.1. skal også alle kamper gå via TurneringsAdm, samtidig som vi lanserer appen Min Rugby.

 Ny webshop

NRF har tegnet avtale med Sport X som leverer utstyr fra Erreà Sport. Det er åpnet en egen webshop med produkter for rugby: https://shop.rugby.no
I avtalen ligger også mulighet for inntil 6 klubber å tegne egne klubbavtaler.

Ny forsikringsavtale og lisenser

Forsikring/ lisens: NRF har inngått avtale med Gjensidige om forsikring fra 1. januar 2020 som er mer gunstig enn dagens ordning:

De viktigste endringene er:

 • Alle medlemmer får treningsforsikring gjennom klubbmedlemskap.
 • For å spille kamp må utøverne løse kamplisens. Dennes dekning tilsvarer dagens utvidet forsikring, men vilkårene er vesentlig forbedret
 • Vi får mulighet til å etablere frilisenser.
 • Vi får mulighet til å etablere prøveforsikring på aktivitetsdager

Nye priser for lisenser:

 

Aldersgruppe 13-19 20-26 >26
Kamplisens 01.01-31.12 500 750 850
Kamplisens 01.07-31.12 350 500 550
Lisens tag + touch 200 – likt for alle
Engangslisens 200 – likt for alle

Ny Trener 1 for alle grener

I forbindelse med lansering av ny Trener 1 er det lansert en ny e-læringsportal. Portalen har en rekke e-kurs som er tilgjengelig for medlemmer av Norges Rugbyforbund Trener1 er felles for alle aktiviteter innen rugby. I portalen kan kursbevis fra tidligere utdanning samt internasjonal kompetanse kan lastes opp. Ta kontakt med administrasjonen dersom du ønsker å melde deg på kurs og ønsker å starte e-læring.
Trener 1 har felles samling 7. til 9. februar 2020 og vi vil sette opp nye kurs så snart et nytt kull er igjennom e-læring.

TurneringsAdm

TurneringsAdm: For neste sesong vil kampene i NRF være tilgjengelig via TurneringsAdm.

TurneringsAdm er en digital løsning for:

 • Påmelding
 • Serie/Cup oppsett
 • Manuelt/ Digitalt
 • Dommeroppsett
 • Spillerstall/Kamptropp
 • Lisenskontroll
 • Klubbtilhørighet
 • Kamprapporter
 • Rugby LIVE
 • Rapporter

Min Rugby

Enten du er spiller, trener, involvert i norsk håndball eller som supporter som ønsker å følge ditt lag er Min Rugby appen du bør skaffe deg.

Last den ned i dag på Appstore eller Google Play! Når du har lastet ned appen kan du legge inn dine favorittlag, og
dermed følge ekstra godt med på lagets resultater. Det første du får opp når du har valgt din favoritt, er kampene som skal spilles denne uken. Videre får du god oppdatert informasjon om blant annet tabellen, spilte kamper og kommende kamper.

Dersom du bruker appen uten å logge inn,

kan du velge å følge lag, og holde oversikt over lagenes kamper og resultater.

Du kan i tillegg velge å motta automatiske meldinger (push-varsler) om lag du følger

 • Varsel om kampendringer/omberamminger
 • Varsel om kampresultater
 • Varsel om dagens kamper
 • Generelle varsler og informasjon direkte fra trener/lagleder

Dersom du er pålogget med din Min idrett-bruker,

kan du i tillegg På spilte kamper der resultatregistrering er tilgjengelig, kan du registrere resultat dersom du er registrert som

 • Dommer på kampen
 • Lagleder eller trener på ett av lagene
 • Leder eller kampansvarlig i tilhørende klubb/gruppe for ett av lagene

Dersom du er registrert som trener/lagleder kan du sende beskjeder til

 • Spillere som er registrert i spillerstallen
 • Alle som følger laget (dersom de velger å motta slike meldinger)

Dersom du er registrert som lagleder/trener eller spiller i spillerstall på et lag, kommer lagene automatisk opp under “Mine lag”.

Dersom du i Min idrett har registrert familierelasjon, får du i tillegg automatisk opp relasjonenes lag dersom de er registrert som trener/lagleder/spiller Trener/lagleder kan «melde på spillere til kamp» – dvs spillere som finnes i spillerstallen Spillere kan også selv «melde på» / «melde av» seg selv. På denne måten fylles kamprapporten ut
“av seg selv” og kan skrives ut ferdig fra TurneringsAdmin eller rugby.no

Rekruttering 2020

Vi satser på rekruttering og har inngått avtale med RDOs som kan hjelpe klubbene med å rekruttere barn og ungdom inn i klubben. Ta kontakt her dersom klubben trenger mer informasjon om dette tiltaket.

Digital søknadsportal

Dersom klubben trenger å søke om midler for utstyr eller aktivitetsdager kan klubbene søke om midler her.

Klubbutvikling

Dersom klubbene trenger bistand for utvikling av klubben stiller vi gjerne opp! Ta kontakt med administrasjonen for å booke avtale med eksterne og interne veiledere. Vi ønsker at alle klubbene starter med verktøyet Bedre klubb
. Det er leder av klubben som må svare på undersøkelsen. Som takk for deltagelse får klubben tilsendt en liten premie.

Medlemssystem

KlubbAdmin har kommet med ny og bedre funksjonalitet. NRF anbefaler alle klubber å ta i bruk dette verktøyet da det er synkronisert med TurneringsAdm og Min Rugby. Her er nyhetene for de som bruker systemet:

 • Ny og enklere løsning for opptak av medlemmer (on-boarding).
 • Gode rutiner og automatiserte rutiner for kvalitetssikring av grunndata. Eksempelvis vask av persondata mot Folkeregisteret.
 • Gode løsninger for håndtering av grupper og lag innenfor et idrettslag.
 • Gode løsninger for administrasjon av styrer innenfor et idrettslag.
 • Håndtering av personopplysninger i tråd med Personvernlovgivningen (GDPR).
 • Nye og moderne betalingsløsninger med en konkurransedyktig prismodell og stor grad av valgfrihet for idrettslaget.
 • Gode rapporter som gir god innsikt og analyser over utviklingen i idrettslaget.
 • Gode løsninger for dialog og kommunikasjon.
 • Gode og veldefinerte integrasjonsgrensesnitt for integrasjon mot tredjepartsløsninger.
 • Gode integrasjoner mot moderne og automatiserte økonomitjenester.
 • Støtte for inntektsgenerering.
Close Button